Till innehåll på sidan

Informationssäkerhetsarbetet i Ena – Sveriges digitala infrastruktur

Ena är namnet på den digitala infrastruktur som tolv myndigheter etablerar tillsammans för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt. Arbetet samordnas och leds av DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

Digital infrastruktur är en central del av regeringens digitaliseringspolitik. För att data ska kunna hanteras och utbytas mellan aktörer på ett säkert och effektivt sätt behövs utveckling av både gemensamma överenskommelser och tekniska komponenter. Lösningar för legitimering, meddelanden och ombudshantering är alla exempel på delar som ingår i Sveriges digitala infrastruktur.

MSB:s roll i Ena

MSB:s roll i Ena motsvarar CISO (Chief Information Security Officer). Genom styrning av informationssäkerheten (exempelvis riktlinjer och krav) och stöd (utbildning, rådgivning och metoder) bidrar MSB till att skapa en robust infrastruktur, hållbar och säker över tid.

I Ena kallas rollen för kompetensområde informationssäkerhet. Varje myndighet i samarbetet ansvarar för att just deras information hanteras på ett säkert sätt, men samordning behövs för den gemensamma hanteringen av information i en infrastruktur som ska  uppfylla högt ställda förväntningar kring säkerhet.

Kontakt

KO_infosak@msb.se

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan