Till innehåll på sidan

Hot mot rymdtjänster och rymdinfrastruktur

Rymdtjänsternas drift kräver en rymdinfrastruktur som består både av infrastruktur i rymden i form av satelliter samt infrastruktur på marken. Infrastrukturen på marken behövs för att kunna kommunicera med satelliterna och sprida informationen på jorden. Avbrott i rymdtjänster kan leda till stora samhällsstörningar och alla delar av rymdinfrastrukturen kan påverkas av flera olika sorters hot.

De här är de största hoten: 

Solstormar

Solstormar är mycket kraftiga energiutbrott på solen som består av strålning och laddade partiklar. När solstormar riktas mot jorden kan de störa satellitsignaler som skickas genom atmosfären.

Solstormar

Rymdskrot

Satelliter som är förbrukade eller inte längre används kallas för rymdskrot. Rymdskrot kan även skapas när satelliter krockar, vilket resulterar i att delar skickas ut i olika omloppsbanor runt jorden. Antalet omloppsbanor är begränsade och rymdskrot kan i värsta fall orsaka att omloppsbanor blir oanvändbara. Men många organisationer arbetar för att hitta en lösning.

Cyberhot

Rymdinfrastruktur och rymdsystem är precis som it-system sårbara för cyberhot. Rymdsystem utgör intressant mål för en cyberattack och kan orsaka avbrott i rymdtjänster samt påverka ett stort antal viktiga nationella och internationella samhällsfunktioner. Därför är det viktigt att förebygga och åtgärda säkerhetsbrister i rymdinfrastruktur och rymdsystem.

Cyberhot

Elektromagnetiska hot

Elektromagnetiska hot är när någon avsiktligt stör ut eller påverkar det elektromagnetiska spektrumet. En rymdtjänst kan framförallt påverkas genom att någon eller något:

  • stör frekvensbandet i det område där satellitsignalerna tas emot, vilket kan leda till att signalen helt eller delvis uteblir, eller
  • vilseleder mottagaren genom att sända ut en felaktig signal. Den felaktiga signalen kan till exempel bestå av felaktig positionsinformation som skickas till en GPS-mottagare, vilket kan leda till att mottagaren tror sig vara på ett annat ställe än var den egentligen är.

Elektromagnetiska hot

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan