Till innehåll på sidan

EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC)

För att stärka EU:s förmåga och konkurrenskraft inom cybersäkerhet och utveckla unionens kapacitet inom forskning, innovation och kompetens, har det i Bukarest inrättats ett europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet, European Cybersecurity Competence Centre (ECCC).

 

Utveckling av EU:s cybersäkerhet

Centrumet utformar och hanterar cybersäkerhetsutlysningar inom EU-programmen Horisont Europa och DIGITAL och leder även en europeisk kompetensgemenskap inom cybersäkerhetsforskning och
innovation, samt nätverket av nationella samordningscenter (National Coordination Centres, NCCs) som snart finns etablerade i alla EU-länder.

Förvalta ekonomiskt stöd

ECCC:s uppgift är att förvalta ekonomiskt stöd till cybersäkerhet från EU-programmen Horisont Europa och Digitalt Europa (DIGITAL). Centrumet ska bland annat göra strategiska prioriteringar, ta fram arbetsprogram, genomföra utlysningar och ge expertstöd exempelvis genom vägledningar och samverkan. ECCC ska även leda arbetsgrupper med registrerade medlemmar i den europeiska kompetensgemenskapen.

Läs mer om (ECCC) European Cybersecurity Competence Centre and Network

Senast granskad: 9 april 2024

Till toppen av sidan