Till innehåll på sidan

Ansökningsprocessen vid utlysningar

På den här sidan kan du följa de olika stegen i ansökningsprocessen.

DIGITAL Cybersecurity

 • Steg 1: Hitta en utlysning som passar er

 • Läs om utlysningarna i kortformat

  På NCC-SE:s hemsida presenteras kortfattad information om aktuella utlysningar. Här finns information om ämne, vem som kan söka, budget och viktiga datum.

  Kortfattad information om aktuella utlysningar

 • Läs utlysningstexten

  I EU:s ansökningsportal finns utlysningstexten. Läs utlysningstexten noggrant. Där framgår syfte och mål, krav på sökande och valbarhetskriterier.

  Läs utlysningstexten på europa.eu

 • Läs igenom aktuellt arbetsprogram

  Inriktning och planerade aktiviteter inom Horisont Europa och Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) anges i respektive arbetsprogram. I arbetsprogrammen beskrivs de planerade utlysningarna. Genom att läsa arbetsprogrammet får du en djupare förståelse för vad utlysningarna förväntas bidra till. Aktuella arbetsprogram: Horisont Europa 2023-2024: kluster 3DIGITAL 2023-2024: huvudprogramDIGITAL 2023-2024: cybersäkerhet

 • Se till att ni möter kraven

  I EU:s ansökningsportal finns utlysningstexten och övrig dokumentation. Se till att läsa igenom vilka krav som ställs på dig som sökande.

 • Hitta samarbetspartners


  I vissa utlysningar finns möjlighet till, och ibland krav på samarbete i konsortier.

  I EU:s ansökningsportal finns alla utlysningar. På respektive utlysningssida finns det möjlighet att gå igenom en lista på aktörer som har registrerat önskemål om samarbete.

  EU:s ansökningsportalCybernoden är ett nätverk som samlar svenska aktörer inom cybersäkerhet. Du kan leta efter möjliga samarbetspartners bland Cybernodens medlemmar.

  Cybernodens medlemmarDu kan även samarbeta med de europeiska digitala innovationshubbarna (EDIH) för att hitta möjliga partners. För mera information se Tillväxtverkets hemsida.

  Tillväxtverkets hemsida

 • Steg 2: Registrera er

 • Skapa ett konto i EU:s ansökningsportal

  För att söka behöver du skapa ett konto i EU:s ansökningsportal.

  Skapa ett konto i EU:s portal för ansökningar till utlysningar

 • Följ EU:s instruktioner för att delta i utlysningar

  På EU-kommissionens webbplats finns en stödsida med instruktioner för att delta i utlysningar. Följ stegen som anges.

  Instruktioner för att delta i utlysningar (europa.eu)

 • Steg 3: Skriv ansökan

 • Börja med ansökan direkt!

  Det tar tid att skriva en bra ansökan. Börja skriva er ansökan så snart som möjligt.

 • Registrera alla projektparter i deltagarregistret

  Alla projektparter ska registreras i deltagarregistret. Det gör ni när ni har skapat ett konto och loggat in i EU:s ansökningsportal.

  EU:s ansökningsportal

 • Läs NCC-SE:s FAQ

  I NCC-SE:s FAQ finns vanliga frågor och svar om ansökningsprocessen.

  Här finns de vanligaste frågorna och svaren samlade

 • Ta hjälp från NCC-SE

  NCC-SE kan bistå med information, råd och vägledning. NCC-SE erbjuder: Information om Horisont Europa och Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL)

  Horisont EuropaProgrammet för ett digitalt Europa (DIGITAL)Information om aktuella utlysningarStöd från nationella rådgivar som nås via ncc-se@msb.se Informationsträffar och skrivarstugor, se MSB:s kalender

  MSB:s kalendersida

 • Steg 4: Lämna in ansökan

 • Ta hjälp av EU:s onlinemanual


  På EU-kommissionens webbplats finns en stödsida med instruktioner för att lämna in ansökan. Där kan du läsa om hur det går till, vilka steg ni behöver ta, och följa länkar vidare till en anvädarmanual och en FAQ.

  Instruktioner för att lämna in ansökan

 • Lämna in ansökan

  Om ni är flera projektparter som ska delta ska ansökan lämnas in av den projektpart som är projektkoordinator. Det är endast en ansökan som ska lämnas in oberoende av hur många parter det är i ett projekt. När det är dags att lämna in ansökan görs det i EU:s ansökningsportal.

  EU:s ansökningsportal

 • Utvärdering

 • Utvärdering

  När utlysningen har stängt sker en utvärdering av er ansökan på EU-nivå. Utvärderingen baseras på krav och bedömningskriterier i utlysningstexten. Under utvärderingsperioden har EU-kommissionen möjlighet att begära in kompletteringar.

 • Beslut och besked

 • Beslut och besked

  När utvärderingen är klar fattar EU-kommissionen beslut om avslag eller beviljande. Beslut och besked kommuniceras via EU:s ansökningsportal.

 • Kontraktsskrivning

 • Kontraktsskrivning

  Efter besked om beslut sker kontraktsskrivning. Ofta dröjer det minst 8-12 månader från det att utlysningen stängt tills att projektet kan startas upp.

Senast granskad: 15 februari 2024

Till toppen av sidan