Till innehåll på sidan

Kurser inom informationssäkerhet

MSB erbjuder kurser i informationssäkerhet för yrkesverksamma inom informationssäkerhet.
Kurserna syftar till att ge en bredd och ett helhetsperspektiv. Även Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) erbjuder utbildningar inom området.

Disa, digital informationssäkerhetsutbildning för alla

Grundutbildning i informationssäkerhet som tar upp tio områden som är särskilt viktiga för medarbetare att ha kunskap om när det kommer till att hantera information.

Kursen kan genomföras direkt på webben eller via eget LMS.

Disa – digital informationssäkerhetsutbildning för alla

Webbutbildning i operativt informationssäkerhetsarbete

Denna webbutbildning ger dig en fördjupad kunskap om vad systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär och hur det går att arbeta med i praktiken. Utbildningen riktar sig till dig som har en nyckelroll i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet och som har grundläggande kunskaper inom området.

Utbildningen kan du genomföra direkt på webben och innehåller 12 lektioner. Varje lektion tar cirka 5 minuter att genomföra.

Webbkurs i operativ informationssäkerhet - en introduktion till informationssäkerhet

Webbutbildning i taktiskt informationssäkerhetsarbete

Denna webbutbildning ger tips och råd för att komma igång och komma vidare med det systematiska informationssäkerhetsarbetet inom din organisation. Utbildningen riktar sig till dig som är CISO.

Utbildningen kan du genomföra direkt på webben och innehåller 13 lektioner. Varje lektion tar cirka 5 minuter att genomföra.

Webbkurs i taktisk informationssäkerhet - om riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete

Webbinarieserie Informationssäkerhet i fokus

MSB har en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Syftet är att ge vägledning för informationssäkerhetsarbetet och underlätta tillämpning av det stöd som MSB tillhandahåller.

Till webbinarieserien

Heldagsutbildning för lokala informationssäkerhetssamordnare

Detta utbildningsmaterial riktar sig till dig som är CISO, för att du ska kunna utbilda de medarbetare som är utsedda att stödja dig med olika praktiska arbetsuppgifter i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Utbildningen ger en grundläggande teoretisk förståelse för vad systematiskt informationssäkerhetsarbete är och möjlighet att prova på några vanliga arbetsuppgifter i det operativa systematiska informationssäkerhetsarbetet. 

Du som CISO kan börja med att läsa handledningen för att se hur materialet hänger ihop och vilka anpassningar du kan göra utifrån din organisations behov. 

Materialet består av 6 stycken filer: 

Kurser hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. De erbjuder kurser inom informationssäkerhet. FOI har både kurser som kräver djupa tekniska förkunskaper och kurser som riktar sig till de som nyligen kommit i kontakt med säkerhetsfrågor och vill få en övergripande förståelse för tekniken bakom. Kursutbudet varierar från kortare demonstrationer till flerdagskurser. FOI erbjuder även skräddarsydda kurser utifrån beställarens behov och önskemål.

Kursutbud på FOI:s webbplats

Observera att nedanstående av FOI:s kurser har MSB ansvar för vad gäller anmälan och frågor: 

Praktisk incident­hantering i industriella informations- och styrsystem

Grundkurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Påbyggnadskurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan