Till innehåll på sidan

EU-regleringar inom informations- och cybersäkerhetsområdet

EU-regleringar styr i många fall hur svenska aktörer inom offentlig och privat sektor förväntas arbeta med informations- och cybersäkerhet. MSB har tagit fram en policyöversikt för att ge en överblick av aktuella och kommande EU-regleringar inom informations- och cybersäkerhetsområdet.

EU har aviserat en stor mängd nya regleringar och andra satsningar inom informations- och cybersäkerhetsområdet under de kommande åren. Initiativen förväntas påverka svensk och europeisk säkerhet i stor utsträckning. Det kan även komma att påverka hur roller, uppdrag och uppgifter fördelas hos offentliga och privata aktörer i Sverige.

Policyöversikt med aktuella och kommande regelverk

För att säkerställa en god förståelse om hur EU-regleringar inom informations- och cybersäkerhet påverkar svenska verksamheter har MSB har tagit fram en policyöversikt. Den riktar sig till beslutsfattare, strateger, analytiker och andra yrkesroller inom såväl privat som statlig, regional och kommunal verksamhet som behöver informera sig om vilka EU-regleringar inom informations- och cybersäkerhet som är på gång. Policyöversikten ger en överblick över aktuella och kommande regelverk.

Policyöversikt för EU-reglering inom informations- och cybersäkerhetsområdet

Observera att innehållet i MSB:s policyöversikt uppdateras löpande för att följa utvecklingen av EU-initiativen och vid behov kompletteras med ytterligare regelverk.

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan