Till innehåll på sidan

Rapportera it-incidenter

It-incidenter kan påverka myndigheter och företag allvarligt. Information om vad it-incidenter är, vilka incidenter som ska rapporteras in och hur hittar ni information om på den här sidan.

Hantera pågående it-incident

Behöver ni hjälp med att hantera en pågående it-incident?

Ring CERT-SE på 010-240 40 40 eller skicka e-post till cert@cert.se.

Vid användning av PGP-kryptering finns CERT-SE:s publika PGP-nyckelCERT-SE:s publika PGP-nyckel

För statliga myndigheter- Rapportera

Så fungerar obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myndigheter.

För NIS-leverantörer - Rapportera

Både leverantörer av samhällsviktiga- och digitala tjänster ska rapportera incidenter till MSB.

För övriga - Rapportera

För er som levererar tjänster viktiga för samhällets funktion men formellt inte omfattas av NIS-regleringen.

Samlad information om it-incidenter

Här finns årsrapporter om de it-incidenter som rapporteras till MSB.

Hantera och förebygga med CERT-SE

Stöttar samhället i arbetet med att hantera och förebygga It-incidenter.

Senast granskad: 31 maj 2022

Till toppen av sidan