Till innehåll på sidan

Årsrapporter om it-incidenter och cyberangrepp

Varje år sammanställer MSB trender och slutsatser om samhällets informations- och cybersäkerhet utifrån inkommen it-incidentrapportering. Sammanställningarna om it-incidenter används i MSB:s strategiska analysarbete och bidrar till att identifiera var det behövs ytterligare säkerhetsarbete.

Underlaget till rapporterna är incidentrapporteringar som MSB får in från statliga myndigheter, leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster samt organisationers frivilliga rapporteringar. It-incidentrapportering är bra för den egna organisationen men också en viktig del att skapa kunskap och lärdom om samhället sårbarheter. I sammanställningarna dras lärdom om vad som orsakar incidenterna och visar lärande exempel.

Årsrapporter

Årsrapport 2023: EU förändrar cybersäkerhetsområdet: årsrapport it-incidentrapportering

Årsrapport 2022: När kriget kom nära: årsrapport av it-incidenter

Temarapporter

Temarapport 2023: Cyberangrepp mot samhällsviktiga informationssystem: 25 rekommendationer för stärkt skydd mot cyberangrepp

Temarapport 2022: Ändringar som både hotar och skyddar: 20 rekommendationer för säkrare ändringar i våra informationssystem

Temarapport 2021: Hoten mot de digitala leveranskedjorna - 50 rekommendationer för att stärka samhällssäkerheten

Fördjupningar om it-incidenter från NIS-leverantörer

Utöver årsrapporten publicerar MSB en fördjupningsrapport över de incidenter som inkommit från leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-leverantörer). I rapporten redovisas en längre analys av de inkomna incidenterna i sin helhet, med information om orsaker, kostnader, störningar och organisationernas hantering.

NIS-leverantörers it-incidentrapportering (2021)

Senast granskad: 25 april 2024

Till toppen av sidan