Till innehåll på sidan

Informationssäkerhetsmånaden

Varje år i oktober är informationssäkerhetsmånaden under temat ”Tänk säkert”. Kampanjen är ett långsiktigt arbete med målsättningen att höja medvetenheten och kompetensen hos privatpersoner och företagen för att säkrare hantera exempelvis lösenord, e-legitimation och sin viktigaste information.

Digitaliseringen ökar snabbt och påverkar i hög grad enskilda individer och samhället som helhet. Det gör att det är nödvändigt att lägstanivån på samhällets informations- och cybersäkerhet höjs. Kampanjen är ett led i detta.

Kampanjen genomförs av MSB tillsammans med polisen. Därutöver har  ett stort antal samarbetspartners från privat, offentlig och ideell verksamhet engagerats för att sprida kampanjens budskap.

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa).

Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag. EU:s informationssäkerhetsmånad har funnits sedan 2012 och Sverige har deltagit genom MSB i ett antal år.

Informationssäkerhetsmånaden på Cyber security months webbplats

 

 

Bild med flera olika loggor i olika färger. Följande samarbetspartners deltar i årets kampanj

 

Senast granskad: 3 november 2020

Till toppen av sidan