Till innehåll på sidan

Termbank för informationssäkerhet

Termbanken för informationssäkerhet är en webbaserad, fritt tillgänglig och sökbar nationell databas inom informationssäkerhet. Tjänsten är framtagen för att förbättra möjligheten till samarbeten, genom gemensamma definitioner på centrala begrepp.

Termbanken för informationssäkerhet innehåller den nationella terminologin för informations- och cybersäkerhetsområdet och innehåller svenska och engelska termer, definitioner och förtydligande anmärkningar på svenska med hänvisning till relevanta källor. Terminologiarbetet har utförts inom ramen för nationell (SIS/TK 318) och internationell (ISO/SC 27) standardisering, vilket bidrar till det gemensamma fackspråket.

Till termbanken på informationssäkerhet.se

Termbanken riktar sig till en bred målgrupp

I första hand riktar sig Termbanken för informationssäkerhet till yrkesgrupper som direkt arbetar med informationssäkerhet eller på annat sätt berörs av området. Även journalister, forskare, studenter samt en intresserad allmänhet kan dra nytta av termbankens innehåll.

Uppdateras kontinuerligt av en expertgrupp

Termbanken för informationssäkerhet uppdateras kontinuerligt med nya termer och definitioner. Innehållet tas fram av en expertgrupp på MSB som följer nationell och internationell standardisering inom informationssäkerhetsområdet. Genom att göra terminologin lättillgänglig i en termbank vill MSB öka möjligheten att alla som arbetar med informationssäkerhet förstår varandra.

Faktablad om Termbanken för informationssäkerhet

MSB har tagit fram ett faktablad om termbanken för informationssäkerhet. Faktabladet kan skrivas ut och användas vid till exempel mässor och liknande tillfällen.

Faktablad: Termbanken för informationssäkerhet

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan