Till innehåll på sidan

Resultatet från Cybersäkerhetskollen

Vartannat år genomför MSB Cybersäkerhetskollen. Här kan du ladda ner och läsa resultatredovisningarna.

MSB har genomfört Infosäkkollen vid två tillfällen, första gången 2021 och andra gången 2023. It-säkkollen har genomförts vid ett tillfälle, nämligen 2023, dock i form av en enklare självskattningsenkät.

I resultatredovisningarna ges en samlad bedömning av nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen för 2021 och 2023. Resultatredovisningarna innehåller också rekommendationer till målgrupperna utifrån en tolkning av de inskickade svaren och en redovisning av hur MSB avser att utveckla stödet till den offentliga förvaltningen utifrån resultatet.

Båda resultatredovisningarna visar på brister i det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet i offentlig förvaltning. MSB:s mest centrala rekommendation är att prioritera det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet från ledningsnivå och nedåt och tilldela mer resurser om det behövs.

Resultatredovisningen 2023 

Resultatredovisningen 2021

Senast granskad: 1 mars 2024

Till toppen av sidan