Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:36

MSB deltog i Natoövning

En av Natos nya strategiska stabsövningar, Steadfast Deterrence 2024 (STDC24) genomfördes 20–30 maj. Sverige deltog för första gången som Natoallierad.

Övningen genomfördes bland annat vid Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), Allied Air Command (AIRCOM) och Joint Warfare Centre (JWC).

Stabsövningen hade som huvudsyfte att öva och certifiera Natos snabbinsatsstyrka – Allied Reaction Force (ARF). Scenariot utspelade sig i Norge, i en kontext där stora delar av Europa befann sig i en eskalation från kris till att krig var nära förestående.

Personer sitter på stolar och lyssnar på militärer som pratar. Foto: Tore Ellingsen

Allierade länder i nära samarbete

Övningen möjliggjorde ett nära samarbete med andra allierade länder och har därigenom bidragit till värdefulla erfarenheter. Det svenska deltagandet bestod av representanter från Försvarsdepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

─ Sverige har mycket att bidra med som allierad. Sammansättningen av det svenska deltagandet under övningen skapade goda förutsättningar för att kunna representera Sverige och det svenska totalförsvaret, säger kommendörkapten Björn Hallén från Försvarsstaben.

Många lärdomar för den fortsatta utvecklingen

För Sverige var det ett bra tillfälle att öva som allierad. Övningen har resulterat i många erfarenheter och lärdomar för respektive deltagande myndighet att ta med sig i den fortsatta utvecklingen och integreringen i Nato som allierad nation. Övningen bidrog bland annat till att synliggöra vikten av det civila stödet till det militära försvaret i en Natokontext.

─ Att vi i Sverige har ett totalförsvar som består av både militärt- och civilt försvar, skiljer sig från vissa andra allierade länder. Det har lett till intressanta och givande diskussioner, säger Sara Sjölund från MSB som deltog i övningen.

Publicerad: 30 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:36

Senast granskad: 30 maj 2024

Till toppen av sidan