Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:45

Fem fördelar med inbyggd säkerhet – nytt stöd ska hjälpa till att säkra och trygga svenska städer mot aktörsdrivna hot

I den första svenska vägledningen om hur säkerhet mot aktörsdrivna hot kan byggas in i den offentliga miljön identifierar MSB fem fördelar med varför det är bättre att ha med perspektivet från början i sin plan- och byggprocess än att klistra på säkerheten i efterhand. Det handlar inte om mer skydd, utan om rätt skydd.

Den svenska vägledningen bygger på EU-kommissionens handlingsplan Protection of Public Spaces. I den har man slagit fast att människor behöver vara både säkra och trygga, att säkerheten behöver byggas in, och inte klistras utanpå – och att man uppnår det genom att säkerhet inkluderas tidigt, proportionerligt och med helhetssyn.

I den nya svenska vägledningen är detta genomgående principer. Vägledningen tar också fasta på att ju tidigare säkerhet inkluderas, desto större blir möjligheterna till flexibla, smarta och billiga lösningar.

– Om perspektivet finns med från början uppstår färre konflikter med befintliga konstruktioner och det går undvika att nya sårbarheter byggs in. Lösningarna kommer då kunna fylla flera funktioner vilket leder till kostnadseffektivitet och dessutom påverkas inte stadens estetik negativt. Detta är fem tydliga fördelar med att bygga in säkerheten från början i plan- och byggprojekt, berättar Petter Säterhed, handläggare på MSB.

I vägledningen finns det aktuella kunskapsläget om aktörsdrivna hot och en introduktion till konceptet inbyggd säkerhet. Vägledningen ger också råd kring riskhanteringsprocesser och presenterar övergripande strategier och konkreta verktyg för sårbarhetssänkning och skydd.

Publicerad: 16 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:45

Senast granskad: 16 maj 2024

Till toppen av sidan