Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 februari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:51

Två år sedan kriget i Ukraina bröt ut

Den 24 februari har det gått två år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina och ett krig i Europa bröt ut som kraftigt försämrade det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde.

– Två år av brutalt krig. Det är oerhört imponerande att se hur Ukrainas befolkning fortsätter sitt faktiska och aktiva motstånd. Det är viktigt att Sverige tydligt visar att vi står kvar i vårt stöd. I år fördjupas MSB:s engagemang på flera områden, bland annat genom stöd till räddningstjänsten. Vårt fokus ligger på att stödja Ukrainas motståndskraft och förmåga att långsiktigt mota Rysslands aggression, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB.

MSB har sedan 2022 stöttat Ukraina med bland annat minhantering, luftburen sjuktransport och utrustning för att säkra landets elförsörjning. I arbetet framåt är MSB riggade för att bistå Ukraina med ett långsiktigt och hållbart stöd med ökat fokus på uppbyggnad, resiliens och fredsfrämjande insatser samtidigt som behovet av humanitär hjälp fortsatt kommer att vara stort. Myndigheten har beredskap för att agera på händelser med kort varsel, men också att kunna bidra inom sitt kompetensområde mer långsiktigt.

Lärdomar från insatsen

Genom insatsen i Ukraina hämtar MSB hem flera lärdomar om den svenska beredskapen och uppbyggnaden av totalförsvaret. I det regeringsuppdrag om lärdomar som hittills redovisats konstateras att ett systematiskt informations- och cybersäkerhetsarbete har gjort stor skillnad för landet, likaså förmågan att på ett effektivt sätt ta emot och distribuera internationellt stöd. Erfarenheterna visar också på vikten av kompetens inom minröjning. 

Publicerad: 23 februari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:51

Senast granskad: 23 februari 2024

Till toppen av sidan