Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 april 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:16

MSB utbildade Montenegros försvarsmakt inom risk och säkerhet

Att utbilda inom risk och säkerhet är en del i det fredsfrämjande stöd som MSB ger inom ramen för civil krishantering. MSB samarbetar sedan många år med OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) och har mer specifikt stöttat OSSE:s fältmission i Montenegro sedan 2021.

Syftet med stöttningen av OSSE:s fältmission är att minska säkerhetsrisker relaterade till oplanerade explosioner på ammunitionsplatser samt att förhindra spridningen av lätta vapen och ammunition.

Utbildning i två intensiva veckor

Tidigare i år var MSB:s brandmannateam på plats i Montenegro och utbildade Försvarsdepartementet och tillika Försvarsmakten i systematiskt brandskyddsarbete. Nu var turen kommen till åtta av dem att utbildas till instruktörer inom brandskydd, risk och säkerhet, vilket genomfördes under två intensiva veckor på Räddningsskolan, Rosersberg.

Deltagarna i instruktörsutbildningen är professionella brandmän från armén, marinen och flygvapnet i Montenegro, vilka fått möjlighet att tillsammans och med erfarna utövare utveckla sina färdigheter inom ett av MSB:s utbildningsområden. Utbildningen är reglerad enligt internationella krav och praxis och är en viktig del i att stärka Europas motståndskraft där MSB bidrar med sin expertis. 

Deltagarna från utbildningen står uppställda i utrustning framför en brandbil
Deltagarna från utbildningen står uppställda i utrustning framför en brandbil

Instruktörerna tar kunskaperna vidare på hemmaplan

Under veckorna har representanter för de montenegrinska väpnade styrkorna lärt sig flera sätt att bekämpa brand, strukturell brandbekämpning, skogsbrandbekämpning, kemiska miljöer, sök och räddning, medicinsk första insats, ammunitionsbränder och elsäkerhet. Dessa utbildade instruktörer kommer nu att utveckla och leverera liknande utbildning i Montenegro för att vidareutveckla de väpnade styrkornas förebyggande och reaktiva förmåga.

─ Vi vill framföra ett särskilt tack till Räddningsskolan i Rosersberg för att de tillhandahållit ett så ändamålsmässigt utbildningsprogram gällande både expertis och övningsanläggning. Deltagarna fick även möjlighet att öva tillsammans med Attunda brandkår i deras skogsbrandsövning, vilket uppskattades högt av deltagarna. Det var väldigt kul att se hur alla involverade parter bidrog med sin tid och kunskap för att göra detta till en framgångsrik utbildning. Jag ser fram emot fortsättningen där nästa steg för instruktörerna att vidareutbilda sina kollegor väl hemma i Montenegro igen, säger Ulrika Hedman, projektledare på MSB.

Stärkt brandskydd till följd av utbildningen

I utvärderingen uppgav deltagare att de var mycket nöjda med utbildningens metodik, plan och dynamik, samt expertis och professionalism hos de svenska instruktörerna. Instruktörsutbildningen kommer att ha stor betydelse för att öka brandskyddet i den montenegrinska försvarsmakten som blir åtta brandinstruktörer rikare. Instruktörerna kommer att överföra de förvärvade kunskaperna och färdigheterna till sina förband.

Fredsfrämjande insatser

OSSE:s webbplats

Publicerad: 23 april 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:16

Senast granskad: 23 april 2024

Till toppen av sidan