Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:28

Behov av säker satellitkommunikation ökar

I en kartläggning konstaterar beredskapsmyndigheter att behoven av säker kommunikation via satellit ökar kraftigt under de närmaste två till fem åren.

Möjligheten att kommunicera via satellit skapar redundans i aktörers kommunikation, och ökar därmed Sveriges motståndskraft. I en rapport till regeringen ser majoriteten av de beredskapsmyndigheter som svarat ett stort behov av att kunna använda satellitkommunikation för tal och data i större utsträckning än vad de kan göra idag. Behoven kommer att öka kraftigt under de närmaste två till fem åren.

Sammanställningen visar att satellitkommunikation är särskilt viktigt för verksamhet i fjällvärlden, utanför kustområden och vid internationella insatser där andra kommunikationssystem saknar täckning. Men den är också en viktig backuplösning för det civila försvaret. Många beredskapsmyndigheter för samtal och skickar data i kris eller krig.

Govsatcom är EU:s program för säker och robust statlig satellitkommunikation

EU har startat ett program för säker och robust statlig satellitkommunikation, Govsatcom, som ska tillhandahålla säkra kommunikationstjänster till samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur. Genom Govsatcom kommer EU att ha rådighet över både satelliter och infrastruktur på marken. Därigenom tryggas hela kedjan för kommunikation med en robust och säker lösning. Govsatcom-programmet är under uppbyggnad. I Sverige har MSB utsetts till Sveriges behöriga myndighet, Competent Govsatcom Authority.

Läs rapporten Kartläggning av det nationella behovet av Govsatcom: Redovisning av regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet för budgetåret 2023, Fö2023/00276

Mer om Govsatcom på webbplatsen för European Union Agency for the Space programme 

Läs mer om MSB:s arbete med säker infrastruktur i rymden 

Publicerad: 14 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:28

Senast granskad: 14 september 2023

Till toppen av sidan