Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 15 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:46

Många ideella organisationer vill utbilda allmänheten inom totalförsvar

MSB fördelar medel som får sökas av ideella organisationer som är riksomfattande, bedrivs utan vinstsyfte och är demokratiskt uppbyggda. För 2024 har MSB fått in 29 ansökningar från 15 ideella organisationer motsvarande en total summa på drygt 53 miljoner kronor. Det finns 33 miljoner kronor att fördela.

Utbildningarna som de ideella organisationerna genomför ska vara kostnadsfria och rikta sig till allmänheten för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser samt hantera konsekvenser av höjd beredskap och ytterst krig.

Områden där samhället erbjuds utbildning

Det är en bred variation av utbildningar som erbjuds. Det handlar om ökad förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder där man bland annat genomför utbildning av äldre genom hembesök i enlighet med MSB:s nationella strategi för stärkt brandskydd. För att minska antalet drunkningsolyckor utbildas framförallt små barn och icke simkunniga vuxna i simkunnighet och vattensäkerhet. Den breda allmänheten utbildas i första hjälpen och hjärt-lungräddning där syftet är att rädda liv, minska lidande och begränsa effekterna av sjukdom eller skada. Prioriterade målgrupper i form av barn, ungdomar och seniorer över 65 år utbildas i att hantera information säkert där syftet är att främja deltagande i samhällsutvecklingen och hjälpa människor att höja medvetenheten om risker i den digitala världen och att öka kunskapen om hur man skyddar sig.

Hemberedskap och totalförsvarsplikt

Nytt för 2024 är området ”Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser samt höjd beredskap och ytterst krig”. Alla som bor i Sverige har ett ansvar att efter förmåga klara en situation då samhället inte fungerar som vi är vana vid. En viktig del av detta är att ha hemberedskap så att man klarar sig själv i en vecka vid en betydande störning. Alla i åldern 16–70 år omfattas också av totalförsvarsplikten med ett ansvar att bidra till vår gemensamma försvarsförmåga. I området ingår utbildning och information bland annat om den enskildes roll i totalförsvaret.

Det nya området som ska rusta invånare för ytterst krig vänder sig i första hand till unga i åldern 18–36 år, boende i tätorter och städer. Med klimatförändringar med ett mer extremt väder, långvariga strömavbrott, terrorattacker, cyberattacker mot viktiga informationssystem och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i omvärlden ser MSB att behovet av utbildningar inom området sannolikt kommer fortsätta öka framöver.

Läs mer om uppdragsersättning till ideella organisationer

Utbildning i hemberedskap. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Melker Dahlstrand
Publicerad: 15 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:46

Senast granskad: 15 november 2023

Till toppen av sidan