Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Beredskapsveckan engagerade stora delar av landet

Beredskapsveckan 2023 kraftsamlade ett stort antal engagerade aktörer. Nära åtta av tio kommuner deltog och temat Öva! lockade många att öva den egna beredskapsorganisationen.

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) genomförs årligen i hela landet som en gemensam insats för att uppmärksamma och påminna om att alla som bor i Sverige är en viktig del av vår beredskap.

Beredskapsveckan har sedan starten för sju år sen blivit en etablerad aktivitet för många kommuner. 224 kommuner av 290 deltog, vilket är 22 fler än förra året. Cirka hälften av dem har varit med fem eller sex gånger tidigare.

En POSOM-grupp träffar kommuninvånarna på en trygghetspunkt under Beredskapsveckan. Foto: Melker Dahlstrand, MSB

– Vi ser att årets Beredskapsvecka har fått ett väldigt stort genomslag och engagerat en större bredd av aktörer jämfört med tidigare år. Det ligger i linje med vår vision för veckan – att den ska engagera hela samhället, säger Christina Andersson, projektansvarig för Beredskapsveckan på MSB.

Fram till nu har broschyren "Om krisen eller kriget kommer" varit det populäraste materialet hos kommunerna under veckan. I år fick den dock se sig slagen av övningsfoldern "Sju dagar". 70 procent av de deltagande kommunerna har använt foldern i samband med sina aktiviteter. Även den rikstäckande kampanjen "Sju dagar" har fungerat bra och haft det största genomslaget hittills för en MSB-kampanj om privatpersoners beredskap.

Stor variation på aktiviteter – många övade

MSB:s genomgång visar att 147 kommuner hade utåtriktade aktiviteter till sina invånare, ofta tillsammans med en frivillig försvarsorganisation. Aktiviteterna har bestått av exempelvis torgmöten, föreläsningar, utbildningar och förevisning av kommunens trygghetspunkter eller skyddsrum.

Många kommuner har också passat på att öva den egna beredskapsorganisationen, något som flera på eget initiativ gjorde redan förra året då temat var Mat, men i år är det ett fenomen som slagit igenom stort. Enligt MSB:s sammanställning har 57 kommuner övat sin beredskapsorganisation under veckan. De flesta har övat på att laga måltider utan el för skolor och äldreboenden och att iordningställa trygghetspunkter.

Fler länsstyrelser aktiva

Länsstyrelsernas roll i samband med Beredskapsveckan är att fungera som regionala samordnare av veckan. I det ligger att uppmuntra och underlätta kommunernas deltagande och bidra till en samordnad planering, genomförande och uppföljning. Av landets 21 länsstyrelser var 11 aktiva utifrån sin roll. Det är en ökning med två länsstyrelser jämfört med förra året.

Ökat intresse på nationell nivå

I år har MSB också noterat ett ökat intresse för Beredskapsveckan från bland annat universitet, regioner, folkhögskolor, museer och blandade organisationer i civilsamhället. Beredskapsmyndigheter som Skolverket, Migrationsverket och Jordbruksverket har haft aktiviteter under veckan. Även Riksdagsförvaltningen genomförde, med hjälp av MSB, en övning för sin personal. 

MSB övade servicepersonal, tjänstepersoner och ledamöter i riksdagens andrakammarsal. Foto: Melker Dahlstrand, MSB

Beredskapsveckans grundläggande idé

Beredskapsveckan är en del av MSB:s uppdrag att öka befolkningens motståndskraft och har tre återkommande mål:

  1. Att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  2. Att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  3. Att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Till MSB:s sammanställning av Beredskapsveckan 2023

Till utmaningen "Sju dagar"

Publicerad: 20 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 20 november 2023

Till toppen av sidan