Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2020:5 föreskrifter om ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

MSBFS 2020:5 föreskrifter om ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Detaljer

Status

Gällande från och med 2020-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2020:5

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ändrar

Senast granskad: 30 juni 2020

Till toppen av sidan