Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2015:9 föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

MSBFS 2015:9 föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Detaljer

Status

Gällande från och med 2015-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2015:9

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Ändras av

Senast granskad: 30 juni 2020

Till toppen av sidan