Rakel är ett statligt kontrollerat kommunikationssystem för radiokommunikation och ledning inom verksamheter som upprätthåller allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. MSB förvaltar och utvecklar ...