Till innehåll på sidan

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

De nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel är ett övergripande styrdokument som anger hur samverkan ska gå till inom och mellan samhällsnivåerna: lokalt, regionalt och nationellt.

Riktlinjerna vänder sig till dig som planerar din organisations Rakelkommunikation. De består av ett huvuddokument och en bilaga. Det finns även en talgruppsmatris i Excel-format som innehåller beskrivningar av alla samverkanstalgrupper och vilka som har rättigheter till de olika talgrupperna.

Publikation

Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL

Publikationsnummer: MSB342

Utgivningsår: 2016

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel är ett övergripande styrdokument som utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt behov beskriver hur samverkan ska ske med hjälp av Rakelsystemet. Riktlinj...

Omslagsbild för Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL

Publikationsnummer: MSB342

Utgivningsår: 2016

Publikation

Bilaga till Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL

Publikationsnummer: MSB926

Utgivningsår: 2017

Detta dokument är en bilaga till Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel. Du använder det här dokumentet framför allt i det fjärde steget i den lednings- och sambandsanalys som din organisation gö...

Omslagsbild för Bilaga till Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL

Publikationsnummer: MSB926

Utgivningsår: 2017

Förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer för samverkan i Rakel ska kvalitetssäkra förvaltning och utveckling av lednings- och samverkanstalgrupper i Rakel och säkerställa användarnas krav på säkerhet. Förvaltningsgruppen tar emot och bereder ärenden med önskemål om förändringar i talgrupper.

 • Förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

  Förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer för samverkan i Rakel ska kvalitetssäkra förvaltning och utveckling av lednings- och samverkanstalgrupper i Rakel och säkerställa användarnas krav på säkerhet.

  Förvaltningsgruppen tar emot och bereder ärenden med önskemål om förändringar i talgrupper. Beslut tas fyra gånger per år i samband med möte. Gruppen består av representanter från aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

  Syfte med förvaltningsgruppens arbete är att:

  • Säkerställa att nationella riktlinjer för Rakel stödjer metoder för samverkan utifrån aktörsgemensamma behov.
  • Vid önskemål av förändringar, beakta en helhetssyn utifrån nuvarande samverkansstruktur och metodik som finns angiven i nationella riktlinjer för samverkan i Rakel.
  • Ta hänsyn till nationella, regionala och lokala förutsättningar.
  • Se till att aktörernas krav på säkerhet och sekretess i systemet bibehålls.

  Vill din organisation anmäla ett ärende om behov av förändring eller utökning av samverkanstalgrupp i Rakel?

  Anmäl ert behov så behandlas ärendet på förvaltningsgruppens möte. Observera att vi vill ha din anmälan senast cirka sex veckor före nästa möte i förvaltningsgruppen för att hinna behandla detta.

  Möten 2020

  • 23 april
  • 23 september

  Kontakt

  Förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer

Talgruppsmatris med samverkanstalgrupper

Talgruppsmatrisen innehåller samverkanstalgrupper i Rakel. Den är ett stöd när ni ska fylla i ert programmeringsunderlag.

Talgruppsmatris - talgrupper för samverkan i Rakel

Senast granskad: 23 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan