Om ni använder Rakel i vardagen underlättar ni användningen under kris. Här är förslag på hur man tränar Rakelkommunikation regelbundet och blir en tryggare användare.