Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2016:2 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

MSBFS 2016:2 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2020-10-01

Författningsnummer

MSBFS 2016:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Krisberedskap och informationssäkerhet

Ersätts av

Senast granskad: 11 september 2020

Till toppen av sidan