Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2020:2 föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten och gästande utländska militära förband vid hantering och transport av farliga ämnen

MSBFS 2020:2 föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten och gästande utländska militära förband vid hantering och transport av farliga ämnen

Detaljer

Status

Gällande från och med 2020-04-15

Författningsnummer

MSBFS 2020:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Föreskriften hör också till lagstiftningsområde Brandfarliga och explosiva varor.

Senast granskad: 2 april 2020

Till toppen av sidan