Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2009:4 föreskrifter om ackreditering av organ som ska utföra kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods på land

MSBFS 2009:4 föreskrifter om ackreditering av organ som ska utföra kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods på land

Detaljer

Status

Gällande från och med 2009-02-16

Författningsnummer

MSBFS 2009:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan