Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Ny strategi ska hjälpa kommunerna att rekrytera och behålla deltidsbrandmän

Två tredjedelar av landets brandmän är deltidsbrandmän, det vill säga anställda med beredskap. En stor majoritet av landets räddningstjänster har svårt att rekrytera och behålla sina deltidsbrandmän. MSB har tillsammans med räddningstjänster tagit fram en ny strategi som ska hjälpa kommunerna i arbetet med att rekrytera och behålla deltidsbrandmän.

Brandman med hjälm i handen.

Om svensk räddningstjänst ska kunna leva upp till målet att i hela landet bereda människor skydd mot olyckor, måste personalförsörjningen av deltidsbrandmän fungera.

-  71 % av landets räddningstjänster har svårighet att rekrytera och/eller behålla deltidsbrandmän. Runt en tredjedel har haft så stora svårigheter så att de tvingats ändra sin planerade bemanning på grund av bristen på personal, berättar Nina Bergström handläggare på MSB.

Personalförsörjning är ett ansvar för kommunerna och deras räddningstjänstorganisationer, men MSB ska enligt myndighetens instruktion stödja kommunerna i detta arbete. MSB har därför tillsammans med representanter från landets räddningstjänster identifierat förmågor som kommunerna behöver ha för att en fungerande personalförsörjning ska kunna uppnås.

- Förmågorna är samlade i en ny strategi ”Strategi och handlingsplan för personalförsörjning av deltidsbrandmän” och kommer att vara ett stöd för landets kommuner att arbeta strukturerat och kontinuerligt med sin personalförsörjning, säger Nina Bergström

De identifierade förmågorna i strategin är:

  • Nå och attrahera alla potentiella deltidsbrandmän
  • Anställa nya deltidsbrandmän
  • Utbilda nya deltidsbrandmän
  • Behålla befintliga deltidsbrandmän
  • Kompetensutveckla befintliga deltidsbrandmän

MSB kommer att bidra med stöd till landets kommuner inom sitt ansvarsområde och utifrån en bedömning var stödet blir mest effektivt. Även MSB:s stöd finns beskrivet i ”Strategi och handlingsplan för personalförsörjning av deltidsbrandmän” och sträcker sig över tre år.

Strategi och handlingsplan för personalförsörjning av deltidsbrandmän

Deltidsbrandman – räddningstjänstpersonal i beredskap

Räddningstjänstpersonal i beredskap, eller deltidsbrandman, är anställd inom kommunal räddningstjänst. Personen har som regel en annan huvudarbetsgivare och ska under sin beredskap befinna sig så nära brandstationen att de vanligtvis hinner inställa sig inom fem minuter vid larm.

Publicerad: 1 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 1 november 2023

Till toppen av sidan