Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:28

Brandförebyggande åtgärder i fokus när MSB tog emot delegation från Montenegro

I slutet av oktober tog MSB emot en delegation från Montenegro för att vidareutveckla samarbetet och visa upp god praxis kring brandförebyggande åtgärder.

Besök på en övningsplats. Händelsen på bilden är iscensatt.

Delegationen bestod av representanter från Montenegros försvarsministerium och tillika Försvarsmakt, samt OSSE:s fältmission i Montenegro. Under besöket fick den montenegrinska delegationen insikter om vad ett systematiskt brandskyddsarbete innebär, både ur ett civilt som ett försvarsmaktsperspektiv. Delegationen fick även fördjupad insikt om olika nivåer och typer av brandutbildningar. Därtill besöktes flera räddningstjänster och övningsplatser och det gavs möjlighet att diskutera samverkan och ledningsfrågor med bland andra Länsstyrelsen i Stockholm.

– Jag vill rikta ett särskilt tack till Räddningsskolan i Rosersberg, Brandkåren Attunda, Arlanda flygplats brandstation östra, Uppsala brandkår, Länsstyrelsen i Stockholm och Storstockholms brandförsvar för sitt utmärka stöd och sin gästfrihet. Och givetvis till delegationen från OSSE och försvarsministeriet för att de bidragit till det produktiva besöket, säger Ulrika Hedman, projektledare för fredsfrämjande insatser på MSB.

Tidigare i år genomförde MSB, genom ett brandteam inom ramen för den fredsfrämjande verksamheten, en utvärdering av ammunitionsförråd i Montenegro utifrån ett brandskyddsperspektiv. Efter genomförd utvärdering har MSB givit rekommendationer i form av bland annat brandbekämpande åtgärder. Insatsen ingår som en del i ett MSB-stöd till OSSE:s projekt “Mitigation of Safety and Security Risks related to SALW/SCA in Montenegro”.

Publicerad: 7 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:28

Senast granskad: 7 november 2023

Till toppen av sidan