Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Inför skogsbrandssäsongen 2021 finns det stöd att få i form av utbildningar, vägledningar och verktyg. Här finns också aktuell information om var våra flygande resurser finns i beredskap.

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

På de här sidorna finns information och stöd till dig som vill veta hur du kan börja att stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott.

Så har vi stärkt skogsbrandsberedskapen

MSB stärker den nationella beredskapen successivt. Inför sommaren 2021 har exempelvis de släckande resurserna blivit fler och brandriskprognoserna blivit bättre.

Brandkonferensen 19-20 maj

Årets konferens kommer bland annat att handla om hur det förändrade omvärldsläget påverkar räddningstjänst, förändringarna i LSO och mycket mer. Anmäl dig senast 18 maj.

Nyheter

11 maj 2021
Klockan 11.27

Flera forskningsprojekt från MSB på IVA:s 100-lista för hållbar krisberedskap

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista med forskningsprojekt till nytta för samhälle och näringsliv. Fokus denna gång är beredskap inför, och samhällets förmåga att hantera, kriser. Fem av de 51 forskningsprojekten är finansierade av MSB.
11 maj 2021
Klockan 10.51

Digitala Rakeldagen slog deltagarrekord

Inrikesminister Mikael Damberg gästade MSB:s konferens Rakeldagen som i år slog deltagarrekord i sitt digitala format. Inrikesministern gav bland annat en lägesbild över det arbete som pågår i Regeringskansliet kopplat till ett nytt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer.
10 maj 2021
Klockan 8.52

Så kan företag stärka sin beredskap

Vad ska ett företag tänka på för att stärka sin beredskap? Var ska man börja om man vill skapa en verksamhet som lättare kan motstå störningar, avbrott och svåra påfrestningar? MSB har tagit fram information om beredskap för kris och krig som riktar sig till företag.
Till toppen av sidan