Till innehåll på sidan

Så kan räddningstjänsten stärkas i kris och krig

MSB har lämnat två förslag till regeringen. Det ena handlar om hur räddningstjänsten bör vara utformad för att hantera ett krig på svensk mark och det andra handlar om aktivering av civilplikt för personalförstärkning av kommunal räddningstjänst. Här kan du läsa mer om civilt försvar och totalförsvarsplikt.

Jordskalvet i Turkiet och Syrien

Natten mellan 5 och 6 februari inträffade en kraftig jordbävning i södra Turkiet vid gränsen mot Syrien.
MSB skickar bland annat expertis i form av teknisk personal. Här kan du läsa mer om händelsen och vad MSB gör.

Nytt nummer av Tjugofyra7

I senaste numret berättar Lena Wilderäng om sitt frivilliga arbete i Ukraina: ”Många tror att jag kastar mig på faran. Så är det inte. Jag gillar mitt liv och vill komma hem i ett stycke.”
Några andra ämnen i tidningen: Är taket för försvarsviljan nådd? Så ska räddningstjänst klara höjd beredskap. Stopp för privat biltvätt på brandstationen.

Kriget i Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Nyheter

22 mars 2023
Klockan 9.00

Sjukvårdsmateriel skickas till Syrien och Turkiet

Nu skickas totalt drygt 350 pallar med sjukvårdsmaterial från Sverige till Syrien och Turkiet. Den totala donationen delas jämnt mellan de två länderna. Det som skickas är en donation från företaget OneMed.
16 mars 2023
Klockan 7.57

Viktiga lärdomar för Sverige från cyberkriget i Ukraina

MSB:s rapport När kriget kom nära – Årsrapport it-incidenter 2022 visar på viktiga lärdomar om hur Sverige bör förbättra informations- och cybersäkerheten. Att den digitala infrastrukturen blir mer robust är viktigt för det svenska totalförsvaret.
13 mars 2023
Klockan 10.22

SAMÖ 2023 övar oss i att stärka vår motståndskraft

Sverige behöver öka takten när det gäller att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Ett led i att göra detta är att öva och samverkansövningen SAMÖ 2023 som genomförs den 15-16 mars är ett viktigt och prioriterat verktyg i denna utveckling.
Till toppen av sidan