Till innehåll på sidan

Om Rysslands invasion av Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Här finns information som rör skogsbrandssäsongen. Den riktar sig främst till kommunal räddningstjänst, länsstyrelser och kommuner. Ni hittar aktuell beredskap för våra helikoptrar och skopande flygplan, informationsmaterial om brandrisk och annat stöd.

Något litet kan betyda allt

Skaffa hemberedskap för en vecka. Gör en plan för hur du i hemmet ska ordna med vatten, mat, radio och värme. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Cyberhot och cybersäkerhet

MSB har i uppdrag att ge råd och stöd i informations- och cybersäkerhet. I detta ingår att hantera och förebygga it-incidenter och cyberangrepp. Vi arbetar aktivt med att informera om riskerna med det digitaliserade samhället och erbjuder stöd och vägledning.

Nytt nummer av Tjugofyra7

I det nya numret av Tjugofyra7 kan du bland annat läsa om hur man jobbar med skogsbrandsbekämpning på Bofors Test Center i Karlskoga. Men även om att räddningstjänsten inte är dimensionerad för att hantera en krigssituation samt om jakthunden Ripa som kan dofta sig till en pyrande glödhärd. 

Nyheter

30 juni 2022
Klockan 14.15

Illustrationer om beredskapssystemet som träder i kraft den 1 oktober 2022

Regeringen har beslutat om en strukturreform – en ny myndighetsstruktur och ansvarsfördelning för krisberedskap och civilt försvar. Under pågående arbete med att beskriva konsekvenser av strukturreformen på olika samhällsnivåer har MSB tillsammans med andra aktörer tagit fram grundläggande illustrationer som beskriver huvuddragen i det nya beredskapssystemet.
30 juni 2022
Klockan 10.27

Lär dig mer om att öva systematiskt med webbkursen Öva tillsammans!

Den nya webbkursen ger dig en god grund för kunskap om övningsverksamhet och ska inspirera till att öva systematiskt. Den kompletterar och kan användas för att få förkunskaper inför MSB:s övriga övningskurser.
30 juni 2022
Klockan 9.32

MSB i Almedalen 2022

Almedalen 2022 startar söndag 3 juli. MSB arrangerar två egna panelsamtal samtidigt som vi medverkar i en rad andra seminarium och rundabordet-samtal.
Till toppen av sidan