Till innehåll på sidan

Bränder i skog och mark

MSB stöttar och stärker förmågan och beredskapen för skogsbrand hos samhällets aktörer - allt från kunskapsförmedling och beslutsunderlag till brandbekämpande insatser. Här finns en samlingssida med allt stöd MSB kan ge.

Inför aktivering av civilplikten

En aktivering av civilplikten innebär att vi i Sverige får bättre möjlighet att planera och förstärka personalförsörjningen inom specifika verksamheter. På det sättet säkerställs att rätt person finns på rätt plats i totalförsvaret.

Klara lärare - färdigpreppade lektionsförslag för skola

Klara lärare är ett lärarstöd för att kunna arbeta med området beredskap för kriser och krig med elever i högstadiet och gymnasiet. 

Kriget i Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Det svenska civila beredskapssystemet

Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Förmågan skapas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilliga. Alla som bor i Sverige har ansvar för beredskapen.

Nyheter

31 maj 2023
Klockan 13.42

MSB:s råd för att ta fram lokala broschyrer om kris och krig

Lokal riskkommunikation är viktig för att stärka hushållens beredskap. Nu finns råd från MSB för kommunala och regionala varianter av "Om krisen eller kriget kommer".
31 maj 2023
Klockan 9.55

MSB värd för internationell cybersäkerhetsövning i Sverige

Under månadsskiftet maj-juni pågår övningen Nordisk-amerikansk cybersäkerhetsövning 2023 i Sverige. Övningen arrangeras av MSB i samarbete med FOI för att utveckla den gemensamma förmågan att hantera gränsöverskridande it-säkerhetsincidenter.
30 maj 2023
Klockan 13.00

Nu stärker MSB EU:s beredskap för skogsbränder genom ytterligare två skopande flygplan

Nu är det klart att ytterligare två svenska skopande flygplan ställs till förfogande för brandbekämpning inom EU genom rescEU. Det betyder att Sverige nu har fyra skopande flygplan som kan bistå vid insatser både nationellt och internationellt.
Till toppen av sidan