Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Stärk brandskyddet för en närstående

Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. Om alla som har svårigheter får ett stärkt brandskydd, kan många liv räddas. Det finns en del du som anhörig kan göra själv och sådant du kan ansöka om.

Statsbidrag naturolyckor

Klimatförändringarna innebär att det förebyggande arbetet och klimatanpassning blir allt viktigare. Har din kommun bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning?

Försörjningsberedskap

Försörjningsberedskap kan beskrivas som förmågan att både upprätthålla samhällsviktiga funktioner och att förse befolkningen med de varor och tjänster som krävs för att upprätthålla liv och hälsa.

Prenumerera på vädervarningar i WIS

SMHI byter system för vädervarningar. Nu kan du som samhällsviktig aktör få ett meddelandeutskick från WIS om vädervarningar.

Nyheter

3 december 2021
Klockan 11.10

En säker plats att verka från

I en av de största internationella humanitära insatserna som MSB genomfört har vi tillsammans med FN byggt boende- och kontorslösningar för hjälparbetare på fyra strategiskt utvalda orter i Centralafrikanska republiken. Detta för att stärka FN:s humanitära närvaro i landet.
30 november 2021
Klockan 7.54

Incidenter i digitala leveranskedjor kan orsaka stor samhällsskada

Misstag, angrepp, systemfel och naturhändelser kan leda till allvarliga incidenter i digitala leveranskedjor. Det framgår i rapporten Hoten mot de digitala leveranskedjorna som MSB ger ut. Rapporten presenterar 50 rekommendationer på hur hot och sårbarheter kan förebyggas.
29 november 2021
Klockan 9.02

DinSäkerhet.se och Säkerhetspolitik.se stängs i början av december

Avvecklingen av sajterna dinsäkerhet.se och säkerhetspolitik.se går nu in i sitt slutskede. Det mesta materialet är överflyttat till msb.se. Den 2 respektive 8 december stänger sajterna för gott.
Till toppen av sidan