Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

MSB:s roll i Sveriges hantering av covid-19, information till berörda myndigheter och organisationer och tips på vad du själv kan göra.

Svenska aktörer beviljas ersättning för transport av skyddsutrustning

MSB har agerat kontaktpunkt för ansökningar av ekonomiskt stöd från EU för kostnader som uppkommit i samband med transporter av skyddsutrustning, i hanteringen av covid-19. 14  regioner, kommuner och företag beviljas ersättning från EU-kommissionen, motsvarande en summa på 77 miljoner kronor.

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Här finns goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Nyheter

22 september 2020
Klockan 16.00

Så påverkas MSB av regeringens budgetförslag 2021-2023

I höstens budgetproposition föreslår regeringen en kraftfull satsning på civilt försvar, sammantaget en miljard ska fördelas 2021. Av det föreslås 50 miljoner kronor till inrättandet av ett myndighetsgemensamt cybersäkerhetscenter, varav 15 miljoner kronor via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
22 september 2020
Klockan 12.15

EU:s nya sjukvårdslager etableras i Sverige

Sverige är, genom MSB, ett av länderna som fått uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU.
18 september 2020
Klockan 11.45

Krisberedskapsveckan flyttar - blir höstkampanj från 2021

Sista veckan i september 2021 är det dags för MSB:s årliga kampanj Krisberedskapsveckan igen. Kampanjen som tidigare infallit under våren, flyttas istället till hösten.
Till toppen av sidan