Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Under skogsbrandssäsongen 2021 finns här information om våra förstärkningsresurser och den aktuella beredskapen för våra flygande resurser. Här finns också material för att informera om brandrisk och eldningsförbud.

Översvämning

Det finns olika typer av översvämningar i Sverige. De vanligast förekommande är översvämningar av vattendrag och sjöar, översvämningar orsakade av skyfall och kustöversvämningar. Kraftig nederbörd och översvämningar kan också leda till ökad risk för ras och skred.

Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Tio nationella områden där risken för ras, skred, erosion och översvämning är som störst har identifierats och presenteras i en rapport av Statens geotekniska institut (SGI) och MSB.

Cyberhot och cybersäkerhet

MSB har i uppdrag att ge råd och stöd i informations- och cybersäkerhet. I detta ingår att hantera och förebygga it-incidenter och cyberangrepp. Vi arbetar aktivt med att informera om riskerna med det digitaliserade samhället och erbjuder stöd och vägledning.

Nyheter

4 augusti 2021
Klockan 16.14

Två skopande flygplan skickas till skogsbränder i Grekland

I Grekland rasar flera allvarliga skogsbränder. Grekland har begärt internationell hjälp via EU:s civilskyddssamarbete, rescEU. EU har begärt att Sverige ska skicka de skopande flygplan som står i beredskap för EU-insatser. Sverige har via MSB bekräftat att flygplanen är tillgängliga och Grekland har accepterat erbjudandet.
2 augusti 2021
Klockan 11.11

Fira Pride med flagga och föreläsning

Även i år sätter pandemin stopp för den stora Prideparaden genom Stockholm.
Istället erbjuder MSB ett digitalt miniseminarium för att reflektera kring normer, likabehandling och allas lika värde.
29 juli 2021
Klockan 14.36

Ytterligare två helikoptrar i beredskap

Just nu pågår flera större bränder i Norrland efter en period med extremt hög brandrisk. Tio helikoptrar och fyra skopande flygplan är sedan onsdagen i beredskap på olika orter i Norrland och har använts flitigt i flera dagar. Med ökad brandrisk även på Gotland och i Södermanland beslutade MSB under torsdagen att sätta ytterligare två helikoptrar i beredskap. Helikoptrarna är placerade i Västerås och har 90 minuters beredskap.
Till toppen av sidan