Till innehåll på sidan

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Värt att veta om Nato

Nu är Sverige medlem i Nato. Det kan väcka många frågor. Här hittar du information om vad Nato är, Natos värderingar och hur medlemskapet påverkar Sverige och dig som individ.

Beredskap för företag

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället alltid ska fungera är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av de varor och tjänster som efterfrågas, av största vikt.

Fly – sök skydd – larma

Sannolikheten att drabbas av ett terrorattentat är liten, men det är samtidigt viktigt att sprida kunskap om hur man ska agera vid en händelse. MSB och Polismyndigheten har tagit fram en serie filmer som på olika sätt berör terrorberedskap. Målet är att kunskapsnivån ska höjas så att enskilda personer ska kunna fatta väl avvägda beslut under ett eventuellt terrorattentat.

Din insats är viktig för Sveriges beredskap

När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner tillgång till extra resurser. Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra, både till att samhället fortsätter att fungera under kriser och krig och till att dina medmänniskor får stöd och hjälp.

Kriget i Ukraina

Information om MSB:s arbete med anledning av invasionen av Ukraina.

Nyheter

15 april 2024
Klockan 12.54

Nya föreskrifter för myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar (RSB)

MSB har tagit fram nya föreskrifter och anslutande allmänna råd för myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar (RSB) utifrån nya beredskapsförordningen, förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
12 april 2024
Klockan 12.28

Remissvar på delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet

I remissvaret har MSB lämnat synpunkter på utredningens förslag om hur NIS-direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning.
3 april 2024
Klockan 7.00

Cybersäkerhetskollen 2024 lanserad

Cybersäkerhetskollen är MSB:s verktyg för uppföljning av informations- och cybersäkerhetsarbetet i Sverige. Verktyget erbjuds till alla samhällsviktiga verksamheter och de som svarar bidrar till MSB:s bedömning av det civila försvarets motståndskraft.

Jobba hos oss

Är du alltid redo att göra andra beredda? Läs om våra senaste lediga tjänster eller hur du ansöker för att vara med i vår resursbas som gör ett viktigt arbete vid internationella insatser.

Till toppen av sidan