Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Inför skogsbrandssäsongen 2021 finns det stöd att få i form av utbildningar, vägledningar och verktyg. Här kommer också aktuell information om våra flygande resurser finnas när de sätts i beredskap.

Utbildning om terrorberedskap

I samarbete med Polisen har MSB lanserat en mobilanpassad webbutbildning för privatpersoner. Syftet är att höja allmänhetens kunskap kring hur man ska agera vid ett möjligt terrorattentat. Du når utbildningen via länken eller genom Krisinformations mobilapp.

Nyheter

14 april 2021
Klockan 8.00

Säsongen igång för bevakning av skogsbränder från luften

Under april månad startar säsongen för de skogsbrandsbevakande flygplanen i många län. Skogsbrandsbevakning med flyg görs för att så tidigt som möjligt upptäcka bränder i skog och mark innan bränderna hunnit växa sig stora.
13 april 2021
Klockan 8.24

Anmäl dig till Rakeldagen 2021

Rakeldagen den 5 maj är en digital konferens för dig som vill veta mer om MSB:s säkra elektroniska kommunikationstjänster.
8 april 2021
Klockan 8.00

Nu släpps räddningstjänsternas insatsstatistik för 2020

Varje år publicerar MSB räddningstjänsternas insatsstatistik.
Nu är fjolårets statistik sammanställd - och den visar att räddningstjänsterna larmades ut till närmare 120 000 insatser under 2020.
– Det är en minskning från 2019 med ungefär 8 000 insatser. Bland annat har trafikolyckor och automatlarm minskat, säger Mikael Malmqvist på MSB.
Till toppen av sidan