Till innehåll på sidan

Nu lanseras Lilla Krisinfo

Lilla Krisinfo samlar myndigheternas information om allvarliga aktuella händelser på ett sätt som barn lättare kan ta till sig. Bakom den nya sajten står Krisinformation.se som drivs av MSB.

Civilplikt

En aktivering av civilplikten innebär att vi i Sverige får bättre möjlighet att planera och förstärka personalförsörjningen inom specifika verksamheter. På det sättet säkerställs att rätt person finns på rätt plats i totalförsvaret.

Förbered dig för kris

Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, som till exempel vid strömavbrott.

Kriget i Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Nyheter

30 januari 2023
Klockan 8.08

Satsning inom området samverkan och ledning

I september 2021 startade MSB en satsning med fokus på att stärka det samlade stödet inom samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Satsningen har hittills lett till ett gediget material kring stabsarbete, stödinsatser till flertalet aktörer och uppstarten av ett aktörsgemensamt projekt för att vidareutveckla gemensamma grunder.
27 januari 2023
Klockan 10.09

Översvämningarna i Jönköpings län ska utredas

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas. Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått uppdraget att utreda konsekvenserna av översvämningarna och ska återrapportera till MSB inom sex månader.
20 januari 2023
Klockan 11.52

Möte inom krisberedskap den 17-18 januari inledde det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet

Under två dagar samlades experter inom krisberedskap, civilskydd och kriskommunikation från alla medlemsländer i EU, och nästan alla deltagande länder i civilskyddmekanismen, för att gemensamt diskutera hur samhällets motståndskraft kan stärkas inom EU. MSB delade erfarenheter om krisberedskapsveckan och privat-offentlig samverkan inom området.
Till toppen av sidan