Till innehåll på sidan

Kontakta oss om WIS

MSB har flera roller i WIS: att ge support till användarna, att ansvara för systemet och att dela information vid samhällsstörningar som en nationell aktör. I WIS får även Rakels kunder driftinformation för Rakelsystemet. Är du osäker på var du ska vända dig kan du alltid vända dig till WIS-supporten som är första kontaktväg i de flesta frågor.

WIS-support

WIS-support hanterar de flesta ärenden som gäller WIS. Hit vänder du dig om du exempelvis har frågor kring:

  • inloggning
  • tekniska problem med WIS
  • har förbättringsförslag
  • har frågor om utbildning, att bli ny aktör, eller andra frågor som rör ditt eller din organisations WIS-användande.

WIS-supportRakel kundstöd

Rakels kunder får löpande driftinformation om Rakelsystemet via WIS. För frågor kring den information som läggs ut i WIS angående störningar eller planerade arbeten i Rakelnätet är det Rakel kundstöd som kan hjälpa till.

Rakel kundstöd tar emot beställningar och felanmälningar, aktiverar och avaktiverar Rakelterminaler och besvarar frågor.

Rakel kundstöd

MSB:s Tjänsteman i beredskap

MSB:s roll som nationell aktör i WIS hanteras av funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är myndighetens operativa kontaktpunkt för andra myndigheter och aktörer inom krisberedskapsområdet. TiB hanterar frågor som rör den information som MSB publicerar i WIS i samband med samhällsstörningar eller annan samverkan. 

MSB:s beredskap

Senast granskad: 6 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan