Till innehåll på sidan

Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser - IDA

I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du hämta statistik och analyser kring olyckor och skador och individers uppfattning om trygghet och säkerhet.

Öppna verktyget - Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser - IDA

Detaljer

Målgrupp

  • räddningstjänst
  • länsstyrelse
  • kommun
  • media

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Brandskydd

Typ av system

  • Statistik

Du kan ta del av färdiga diagram och analyser via ”Övergripande statistik” eller själv ta fram data i ”Detaljerad statistik”.

Du får gärna kopiera och sprida statistiktabeller, diagram och texter, men ange ”Källa: MSB”.

Händelserapporten

MSB tar fram statistik och analyser om räddningstjänsten och deras insatser utifrån de inskickade händelserapporterna. Statistiken och kortare analyser publiceras framförallt i vårt statistik- och analysverktyg IDA.

Nya föreskrifter om undersökningsrapport

Från 1 januari 2022 gäller MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Uppgifterna ur händelserapporten ska skickas in senast två månader efter att räddningsinsatsen avslutats. För insatser i december ska uppgifterna däremot skickas in senast den 31 januari. Det är inte säkert att det vid detta tillfälle finns fullständig information om händelsen, och därför finns det en möjlighet, och i vissa fall en skyldighet, att uppdatera uppgifterna senare.

Beslutade föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats

1 januari 2022 införs en ny version av händelserapporten

Parallellt med arbetet med föreskrifterna har en uppdaterad version av händelserapporten tagits fram. Den nya versionen av händelserapporten införs samtidigt som föreskrifterna börjar gälla 1 januari 2022. En uppdaterad webbkurs om händelserapporten finns i MSB:s fortbildningstjänst.

Se innehållet i nya versionen av händelserapport 2022

Insamlingen av data

Data från de cirka 100.000 räddningsinsatser som den kommunala räddningstjänsten årligen utför samlas in, analyseras och presenteras på olika sätt, bland annat i informationssystemet IDA. Insamlingen startade 1996.

Senast granskad: 15 oktober 2021

Till toppen av sidan