Till innehåll på sidan

Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser - IDA

I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du hämta statistik och analyser kring olyckor och skador och individers uppfattning om trygghet och säkerhet.

Öppna verktyget - Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser - IDA

Detaljer

Målgrupp

  • räddningstjänst
  • länsstyrelse
  • kommun
  • media

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Brandskydd

Typ av system

  • Statistik

Du kan ta del av färdiga diagram och analyser via ”Övergripande statistik” eller själv ta fram data i ”Detaljerad statistik”.

Du får gärna kopiera och sprida statistiktabeller, diagram och texter, men ange ”Källa: MSB”.

Händelserapporten

MSB tar fram statistik och analyser om räddningstjänsten och deras insatser utifrån de inskickade händelserapporterna. Statistiken och kortare analyser publiceras framförallt i vårt statistik- och analysverktyg IDA.

Data från de cirka 100.000 räddningsinsatser som den kommunala räddningstjänsten årligen utför samlas in, analyseras och presenteras på olika sätt, bland annat i informationssystemet IDA. Insamlingen startade 1996.

Sedan 2018 dokumenterar alla räddningstjänster in sina insatser i händelserapporter som skickas in till MSB digitalt.

Definitioner av begrepp i händelserapporten1 januari 2022 införs en ny version av händelserapporten.

Se innehållet i nya versionen av händelserapport 2022

 

Senast granskad: 30 augusti 2021

Till toppen av sidan