Till innehåll på sidan

Seveso - anläggningar

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Här ser du var anläggningarna som omfattas av Sevesodirektivet finns.

Öppna verktyget - Seveso - anläggningar

Detaljer

Ämneskategori

  • Seveso

Typ av system

  • Kartor och GIS

Senast granskad: 20 maj 2019

Till toppen av sidan