Till innehåll på sidan

Rakel G2 steg 1

Regeringsuppdraget Rakel G2 steg 1 är inriktat på att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakel.

Inom uppdraget kompletterar MSB nuvarande Rakel med tjänster för mobil datakommunikation. Dagens Rakel kommer fortfarande finnas kvar och användas parallellt.

Vad innebär det att Rakel kompletteras med tjänster för mobil datakommunikation?

Sedan kravspecifikationen för Rakel togs fram för nästan 20 år sedan har arbetsätt och behov förändrats hos samhällsviktiga aktörer. Idag finns behov av att kunna överföra stora mängder data på ett säkert sätt.

Med tjänster för mobil datakommunikation kommer användarna att kunna jobba effektivare i vardag och kris genom att de kan skicka och dela dokument och större mängder data, bilder och video.

Vad gör MSB nu i Rakel G2 steg 1?

MSB har tillsatt en projektgrupp som arbetar med planering och utförande av uppdraget. Vi samarbetar även med samhällsviktiga aktörer inom ramen för projektet. Under sommaren 2020 har MSB genomfört en typ av marknadsanalys, en så kallad RFI (Request for Information). Projektet förbereder även för en upphandling.

När kan tjänster för mobil datakommunikation erbjudas?

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen senast mars 2021. Tjänster för mobil datakommunikation ska kunna erbjudas till aktörerna senast september 2022.

Ta del av hela uppdraget på regeringens webbplats

Ramarna för uppdraget beskrivs på regeringens webbplats.

Uppdrag till MSB att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet (regeringen.se)

Rakel G2 utredningsuppdrag

Parallellt med Rakel G2 steg 1 pågår regeringsuppdraget Rakel G2 utredningsuppdrag, där MSB ska analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem bäst kan tillgodoses. Utredningsuppdraget ska förhålla sig till Rakel G2 steg 1 och tjänster för mobil datakommunikation i syfte att få ett sammanhållet system ur ett användarperspektiv. Inom ramen för uppdraget ska MSB också ge förslag om vem eller vilken aktör som bör få ansvar att genomföra förslaget. 

Rakel G2 utredningsuppdrag

Frågor och svar om Rakel G2 steg 1

Senast granskad: 30 september 2020

Till toppen av sidan