Till innehåll på sidan

Rakels styrkor

Med kommunikationssystemet Rakel kan du dela information med andra snabbt och säkert. Här kan du läsa om några av fördelarna med att använda Rakel.
 • Ett gemensamt kommunikationssystem för samverkan. Med Rakel underlättas informationsdelning och samverkan mellan aktörer, både i det dagliga arbetet och vid större händelser. Tidigare användes 200 olika kommunikationssystem. Nu används ett gemensamt.
 • Robust och tillgängligt. Rakels infrastruktur är byggd för att klara svåra väderförhållanden och långa elavbrott. Rakel fungerar när andra system ligger nere, till exempel vid elavbrott, överbelastningar eller andra störningar i mobiltelefoni och it-system.
 • Når snabbt ut till många. Med Rakel kan den som sänder omedelbart förmedla samma information till en, två, femtio eller hundratals individer samtidigt. Du behöver inte ringa runt till flera, låta signaler gå och vänta på om, eller att, någon ska svara.
 • Täckning i hela Sverige. Rakelnätet täcker 95 procent av Sveriges yta och 99,84 procent av Sveriges befolkning. Nätet är byggt för att ha en hög och jämn nivå av utomhustäckning med fordonsradioterminaler. För täckning med handburna radioterminaler ligger prioritet på städer, tätorter, högt trafikerade vägar och speciellt viktiga objekt eller platser.
 • Krypterad informationsdelning. Radiokommunikationen mellan radioterminal och basstation i Rakel har skydd mot obehörig avlyssning. Med tilläggstjänsten Sekretess ges full kryptering hela vägen från radioterminal till radioterminal genom nätet. Det gäller även vid gruppsamtal och SDS.
 • Mycket god reservkraft. Rakels basstationer och växlar har reservkraft för flera dygns strömbortfall i form av batteribackup och diesel-elverk. Genom att fylla på bränsle kan basstationerna fortsätta att drivas under lång tid.
 • Statlig rådighet. Svenska staten äger Rakels infrastruktur.
 • Rakel en viktig del av totalförsvaret. Rakel är ett av de främsta kommunikationsverktygen för civil-militär samverkan.
 • Tjänster för styrning, mätning, positionering och larmöverföring. Rakel kan exempelvis användas för positionering, portöppning, fjärrstyrning och överföring av driftlarm och trygghetslarm.
 • Kommunikation i direktläge. Rakelterminaler kan användas för direktkommunikation mellan en eller flera andra terminaler utan stöd av Rakelnätet. Terminalerna fungerar då ungefär som avancerade walkie-talkies och kan användas när du arbetar där nättäckning saknas eller när du inte vill belasta nätet.
 • Trygghet vid ensamarbete och akuta situationer. Radioterminalerna har en knapp för nödsamtal med högsta prioritet. Den eller de som tar emot larmet kan även kommunicera med den som larmar.

Senast granskad: 16 oktober 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan