Till innehåll på sidan

Nyheter från Rakel

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Nytt från Rakel för att få nyheter och aktuell information om Rakel. Nytt från Rakel skickas ut cirka en gång i månaden.

Prenumerera på Nytt från Rakel eller avsluta prenumeration

Fyll i din e-postadress och börja prenumerera. Under leveransformat väljer du om du vill få nyhetsbrevet formgivet med bilder och text (HTML) eller endast text.

Starta eller avsluta din prenumeration på Nytt från Rakel

Nyheter

16 september 2020
Klockan 9.47

Nu genomförs årets kundundersökning om Rakel

MSB vill att du som användare av Rakel ska få den bästa kundupplevelsen av Rakel och Rakel kundstöd och därför genomför vi en årlig kundundersökning.
25 juni 2020
Klockan 15.41

MSB får i uppdrag av regeringen att tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation

MSB har tilldelats ett regeringsuppdrag att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av radiokommunikationssystemet Rakel.

23 juni 2020
Klockan 13.52

Stöd om ordinarie Rakelresurser inte räcker till

Fungerande kommunikationer och samband är avgörande för att insatser ska fungera effektivt när större händelser som exempelvis skogsbränder inträffar. Om ordinarie resurser för Rakel inte räcker till kan MSB stödja med förstärkningsresurser som efterfrågas via MSB:s Tjänsteman i beredskap.
16 juni 2020
Klockan 11.18

Kom ihåg att anmäla förändringar av behöriga kontaktpersoner för Rakel

Om din kollega bytt jobb, gått i pension eller slutat och inte längre är ansvarig kontaktperson för Rakel så behöver MSB veta det.
7 maj 2020
Klockan 12.32

MSB föreslås få regeringsuppdrag att tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation

I regeringens vårändringsbudget för 2020 föreslås MSB få två uppdrag som avser etablering av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Senast granskad: 25 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan