Till innehåll på sidan

Inomhustäckning och täckning i tunnlar - Ansök om att installera repeater

Rakelnätet är byggt för utomhustäckning. Om det finns behov av täckning inomhus i exempelvis ett köpcentrum eller i en tunnel finns det möjlighet att ansöka om att få installera ett repeatersystem i Rakel för att förstärka täckningen inomhus.

Ansökan om att installera repeatersystem i Rakel görs hos MSB. Organisationen ansvarar själv för anläggningen och driften av den. Utrustningen och installationen måste följa de krav som finns i dokumenten Villkor för Rakeltäckning i publika tunnlar respektive Villkor för Rakeltäckning i inomhuslösningar. Ett repeatersystem som inte har godkänts kan beordras stängas av.

Innan en installation påbörjas måste antennriktning och systemkonfiguration fastställas. Detta görs i samråd med MSB.

Ansök om att installera repeater

 1. Läs igenom de villkor för Rakeltäckning som gäller er repeaterlösning.
 2. Fyll i blanketten Ansökan om medgivande att installera repeatersystem i Rakelnätet (R11). Be installatör om hjälp med att fylla i uppgifter eller kontakta MSB.
 3. Skicka blanketten till MSB (adress finns på blanketten). Vi kontaktar er för att verifiera planerad installation. Preliminärt godkännande och avtal kommer via e-post, tillsammans med uppgifter om lämplig riktning för utomhusantenn.
 4. Skriv på avtalet och skicka detta till MSB tillsammans med:
  - Systembeskrivning
  - Systemritningar
  - Inmätningsprotokoll
  - Täckningskarta
 5. MSB returnerar avtalet och objektet/repeatern är godkänd att aktiveras enligt instruktion i följebrevet.

Årlig kontroll

För att hålla anläggningen i god kondition behövs en årlig kontroll.

Använd blanketterna:

 • Inmätningsprotokoll repeatersystem
 • Kontroll av repeatersystem

Ni kan använda dessa blanketter, tillsammans med täckningskartan, som en referens vid nästa års kontroll.

Blanketter som rör repeatersystem skickas till MSB med post eller e-post.

Adress repeateransökningar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för förvaltning och utveckling
651 81 KARLSTAD

E-post: registrator@msb.se

Senast granskad: 17 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan