Till innehåll på sidan

Inomhustäckning och täckning i tunnlar - Ansök om att installera repeater

Rakelnätet är byggt för utomhustäckning. Om det finns behov av täckning inomhus i exempelvis ett köpcentrum, en enskild fastighet eller i en tunnel finns det möjlighet att ansöka om att få installera ett repeatersystem i Rakel för att förstärka täckningen inomhus.

Ansökan om att installera repeatersystem i Rakel görs hos MSB. Användarorganisationen ansvarar själv för anläggningen och driften av den. Utrustningen och installationen måste följa de krav som finns i dokumenten Villkor för Rakeltäckning i publika tunnlar och Villkor för Rakeltäckning i inomhuslösningar. Ett repeatersystem som inte har godkänts kan stängas av.

Innan en installation påbörjas måste antennriktning och systemkonfiguration fastställas. Detta görs i samråd med MSB.

Ansök om att installera repeater

 1. Läs igenom de villkor för Rakeltäckning som gäller er repeaterlösning.
 2. Fyll i blanketten Ansökan om medgivande att installera repeatersystem i Rakelnätet (R11). Be installatör om hjälp med att fylla i uppgifter eller kontakta MSB.
 3. Skicka blanketten till MSB (adress finns på blanketten). Vi kontaktar er för att verifiera planerad installation. Preliminärt godkännande och avtal kommer via e-post, tillsammans med uppgifter om lämplig riktning för utomhusantenn.
 4. Skriv på avtalet och skicka detta till MSB tillsammans med:
  - Systembeskrivning
  - Systemritningar
  - Inmätningsprotokoll
  - Täckningskarta
 5. MSB returnerar avtalet och objektet/repeatern är godkänd att aktiveras enligt instruktion i följebrevet.

Årlig kontroll

För att hålla anläggningen i god kondition behövs en årlig kontroll.

Använd blanketterna:

 • Inmätningsprotokoll repeatersystem
 • Kontroll av repeatersystem

Ni kan använda dessa blanketter, tillsammans med täckningskartan, som en referens vid nästa års kontroll.

Blanketter som rör repeatersystem skickas till MSB med post eller e-post.

Adress repeateransökningar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för förvaltning och utveckling
651 81 KARLSTAD

E-post: registrator@msb.se

Senast granskad: 2 februari 2023

Till toppen av sidan