Till innehåll på sidan

Tilläggstjänst i Rakel: Vidarekoppling

Med vidarekoppling kopplar du vidare dina samtal till en annan Rakelterminal. Vidarekoppling kan exempelvis användas av verksamheter där det är av största vikt att vissa funktioner alltid är nåbara så som tjänsteman i beredskap (TiB), räddningsledare i beredskap eller polisinsatschef.

Så fungerar vidarekoppling

Tjänsten innebär att ett funktionsnummer (MSISDN) vidarekopplas till en annan Rakelterminal.

Vidarekoppling är statisk och kan endast ändras av Rakel kundstöd.

Samtalet kan endast vidarekopplas till en mottagare. Vidarekoppling kan ske i högst tre steg, om samtliga användare i kedjan som samtalet är vidarekopplat till har funktionen vidarekoppling aktiverad.

Vidarekoppling sker automatiskt vid upptaget, vid inget svar eller vid ej nåbar när funktionen är aktiverad.

Vidarekoppling kan även aktiveras för samtliga inkommande samtal.

Vidarekoppling vid inget svar görs efter 30 sekunders påringning.

Pris och villkor

Vidarekoppling är en tilläggstjänst prissatt enligt gällande Prislista för Rakel. Beställning och ändringsavgift gäller per Rakelterminal/abonnemang.

Samtliga villkor för anslutning till Rakel och särskilda villkor för vidarekoppling finns under Priser och villkor.

Priser och villkor

Vilka utrustningskrav finns?

All utrustning och applikationer ska vara godkända av MSB för användning i Rakel.

Hur beställer jag tjänsten?

Använd blanketten Beställning eller ändring av abonnemang för Rakelmobil (R1).

  • Välj tjänsten vidarekoppling på blanketten.
  • Notera i programmeringsunderlaget vilket MSISDN-nummer som samtalet ska vidarekopplas till.
  • Vid vidarekoppling till MSISDN i annan organisation använd blanketten Medgivande för vidarekoppling av Rakelmobil till annan organisation (R33) och bifoga den med beställningsblanketten. 

Om du har frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundansvariga för Rakel. Har du specifika frågor om din beställning ska du vända dig till Rakel kundstöd.

Senast granskad: 8 maj 2019

Till toppen av sidan