Till innehåll på sidan

Översvämningskartering - visningstjänst fram till och med 2012

Översiktlig kartläggning av områden som kan översvämmas utmed landets vattendrag. Detta är en Inspiretjänst.

Detaljer

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS

Programvara för att använda visningstjänst

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Översvämningskartering till och med 2012

Länk till Översvämningskartering - visningstjänst fram till och med 2012:
https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/msb/InspireMSB_Oversvamning_Oversiktliga/MapServer/exts/InspireView/service

Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att vara ett planeringsunderlag för kommunernas översiktliga fysiska planering och som ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser.

Den översiktliga översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för två olika flöden, 100-årsflödet och det högsta beräknade flödet.

 

 

Senast granskad: 24 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan