Till innehåll på sidan

Utbildningsnyheter

På den här sidan har vi samlat alla nyheter som handlar om MSB:s utbildningsverksamheter och kurser.

Nyheter

1 september 2021
Klockan 9.26

Nu kan du anmäla dig till Mötesplats kontinuitetshantering

Den 11 november äger Mötesplats kontinuitetshantering rum med inrikesminister Mikael Damberg som inledningstalare. Mötesplatsen genomförs digitalt och riktar sig till dig som arbetar med samhällsviktig verksamhet inom offentlig och privat verksamhet och som vill lära dig mer om kontinuitetshantering.

30 augusti 2021
Klockan 9.16

Nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst från 2022

MSB har utvecklat nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst som ersätter de nuvarande ledningsutbildningarna från och med 2022. Syftet med de nya utbildningarna är att bidra till en ledningsutbildning anpassad till nutidens och framtidens räddningstjänstorganisationer.

26 augusti 2021
Klockan 10.47

Ny webbkurs utvecklar dina kunskaper om samhällets krisberedskap

Du som på något sätt arbetar med att förebygga och hantera samhällsstörningar kan nu på ett enkelt sätt få grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap.

24 maj 2021
Klockan 9.00

Terrorskydd och brottsprevention i nya säkerhetsguiden för evenemang

Säkerhetsguide för evenemang som MSB tog fram 2008 lanseras nu i en ny uppdaterad version. Förutom olycksförebyggande planering innehåller guiden nu även delar som behandlar skydd mot terrorism och andra antagonistiska hot samt brottsprevention.

6 april 2021
Klockan 9.00

MSB och Polisen ger råd för skydd om ett terrordåd skulle ske

Sannolikheten för att en enskild människa ska råka ut för ett terrorattentat är låg – men det har stor påverkan på samhället i stort. MSB lanserar nu en webbutbildning, som ska höja allmänhetens kunskap kring hur man sätter sig i säkerhet vid ett attentat.

20 januari 2021
Klockan 10.24

Ny webbaserad introduktion i signalskydd

Genom interaktiva övningar och animerade filmer kan du som arbetar inom säkerhetskänslig verksamhet få en introduktion om signalskydd. Den ger grundläggande kunskaper om vad signalskydd är, vad det kan användas till, vilka regler som styr och hur man gör för att skaffa signalskydd.

14 januari 2021
Klockan 15.15

En ny webbkurs i Rakel ersätter MSB:s grundläggande Rakelutbildning

MSB har tagit fram en ny och uppdaterad webbkurs i Rakel som erbjuder en grund för fortsatt lärande och ersätter den tidigare utbildningen.

17 december 2020
Klockan 11.05

Informationsträffar för blåljusverksamhet om att använda Rakel effektivt

MSB bjuder in dig som arbetar inom blåsljusverksamhet och som använder Rakel dagligen till digitala informationsträffar.

20 oktober 2020
Klockan 14.23

MSB har utvärderat Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) lanserades under januari 2018. Nu har utbildningen genomförts under två år och utvärderingen visar att Grib till stor del lyckas uppfylla de mål som sattes för utbildningen.

5 oktober 2020
Klockan 9.26

Digitalt seminarium om förändringarna i Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Under hösten 2020 planeras förändringar i lagen om Skydd mot olyckor (LSO). Syftet med förändringarna är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Nu bjuder MSB, Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) in till ett digitalt seminarium om förändringarna 10-11 november.

Senast granskad: 16 september 2020

Till toppen av sidan