Till innehåll på sidan

Utvärdering

Syftet med utvärdering av övningar är i regel alltid lärande, och handlar om att generera kunskap om styrkor och brister.

Utvärdering - en central del i övningsplaneringen

Kunskapen behövs för att systematiskt utveckla eller bibehålla förmågan att hantera olyckor och kriser. En utvärdering av god kvalitet i form av anlays och slutsatser gör det möjligt att utarbeta utvecklingsområden som konkretiserar vad som behöver göras för att stärka förmågan såväl inom och mellan olika organisationer, som i systemet i stort.

Vårt stöd

Vi ger stöd till myndigheter och organisationer när det gäller utvärdering av övningar. Det sker genom utbildningar, Övningsvägledningens grundbok och metodhäften och genom det rådgivarstöd som vi ger i vissa övningar - främst regionala sådana.

Senast granskad: 25 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan