Till innehåll på sidan

Utvärdering

Syftet med utvärdering av övningar är i regel alltid lärande, och handlar om att generera kunskap om styrkor och brister.

Utvärdering - en central del i övningsplaneringen

Kunskapen behövs för att systematiskt utveckla eller bibehålla förmågan att hantera olyckor och kriser. En utvärdering av god kvalitet i form av anlays och slutsatser gör det möjligt att utarbeta utvecklingsområden som konkretiserar vad som behöver göras för att stärka förmågan såväl inom och mellan olika organisationer, som i systemet i stort.

Vårt stöd

Vi ger stöd till myndigheter och organisationer när det gäller utvärdering av övningar. Det sker genom utbildningar, Övningsvägledningens grundbok och metodhäften och genom det rådgivarstöd som vi ger i vissa övningar - främst regionala sådana.

Senast granskad: 25 juni 2019

Till toppen av sidan