Till innehåll på sidan

Att leda vid höjd beredskap  - övningsstöd för kommun- och regionstyrelser

I Sverige finns det både offentliga och privata aktörer av olika slag, som på olika nivåer i samhället är en del av det civila försvaret.

Det civila försvaret är inte en organisation, utan verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, offentliga bolag, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Målet för det civila försvaret är att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt att
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Ett viktigt verktyg för samverkan inom det civila- och totalförsvaret är att öva – både internt och aktörsgemensamt – för att man som aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift. En aktör bör öva sin kris- och krigsorganisation systematiskt enligt en flerårig övningsplan.

MSB har tagit fram nedanstående två seminarieövningar för kommun- och regionstyrelser för att öva ledning vid höjd beredskap.

Senast granskad: 26 januari 2021

Till toppen av sidan