Till innehåll på sidan

FAQ: Barents Rescue

Vanliga frågor och svar om Barents Rescue

 • Varför övar man?

  Övningen Barents Rescue uppfyller en del i Barentsavtalet, som syftar till gränsöverskridande samverkan mellan de fyra länderna i Barentsregionen för att hantera naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer. Övningsserien bidrar i sin helhet till att vidmakthålla och utveckla förmågan att tillsammans hantera uppkomna nödsituationer.

  Läs mer om Barentsavtalet här (på engelska) 

 • Hur ofta sker övningen?

  Från och med 2019 genomförs övning vart tredje år (tidigare vartannat år), inom ramen för Barentsavtalet. De fyra länderna turas om att arrangera övningen.

 • Varför är Ryssland med när övriga länder är från Norden?

  Ryssland är medlem av Barentsrådet och en stor del av Ryssland ligger också i Barentsregionen. Ordförandeskapet i Barentsrådet roterar mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige. 

  Samarbetet i regionen har en lång tradition som sträcker sig tillbaka till 1993 då Barentsrådet lanserades. Den första övningen i serien Barents Rescue genomfördes 2001 i Boden, Sverige.

 • Vad är MSB:s roll i övningen?

  Regeringen har gett MSB ansvar att genomföra och samordna tillämpningen av Barentsavtalet. Dessutom ska MSB enligt uppdrag samordna svenskt deltagande i Barents Rescue övningar. Norge är ordförande i Barentsrådet perioden 2019-2021 samt är värdland för nästa Barents Rescue övning som genomförs i Bodö i Norge 2022.

 • Vad är Barentsavtalet?

  Barentsavtalet tecknades 2008 av regeringarna i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Avtalet omfattar gränsöverskridande samarbete på områdena: Förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer i Barentsregionen, där övningar är en viktig del.

 • Vilka aktörer deltar i övningen?

  Från Sveriges del deltar MSB, länsstyrelserna och regionerna i Västerbotten och Norrbotten, ett urval kommuner och räddningstjänster i länen, polisen, tullen, Socialstyrelsen med flera. Från de övriga länderna kommer främst deras sjukvård, polis och räddningstjänst att delta.

   

Senast granskad: 26 juni 2019

Till toppen av sidan