Till innehåll på sidan

FAQ: Barents Rescue

Vanliga frågor och svar om Barents Rescue

 • Varför övar man?

  Övningen Barents Rescue uppfyller en del i Barentsavtalet, som syftar till gränsöverskridande samverkan mellan de fyra länderna i Barentsregionen för att hantera naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer. Övningsserien bidrar i sin helhet till att vidmakthålla och utveckla förmågan att tillsammans hantera uppkomna nödsituationer.

  Läs mer om Barentsavtalet här (på engelska) 

 • Hur ofta sker övningen?

  Från och med 2019 genomförs övning vart tredje år (tidigare vartannat år), inom ramen för Barentsavtalet. De fyra länderna turas om att arrangera övningen.

 • Varför är Ryssland med när övriga länder är från Norden?

  Ryssland är medlem av Barentsrådet och en stor del av Ryssland ligger också i Barentsregionen. Ordförandeskapet i Barentsrådet roterar mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Sverige är ordförande under åren 2017-2019.

  Samarbetet i regionen har en lång tradition som sträcker sig tillbaka till 1993 då Barentsrådet lanserades. Den första övningen i serien Barents Rescue genomfördes 2001 i Boden, Sverige.

 • Hur många deltar i övningen totalt?

  Cirka 400 personer är övade, och 300 deltar på andra sätt som övningsledning, personal, besökare med mera.

 • Vad är MSB:s roll i övningen?

  MSB ansvarar för, på uppdrag av regeringen, att anordna övningen inom ramen för Barentsavtalet tillsammans med länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. MSB bidrar med personal för planering och genomförande, och deltar också själv som övad aktör.

  MSB kommer att öva sin roll som kontaktnod för Barentsavtalet. Detta innefattar aktivering av avtalet och samverkan kring det stöd som efterfrågas, nationellt och internationellt. MSB kommer även att öva förstärkningsresursen värdlandsstöd, dvs den funktion som utgör kontaktnod mot de internationella team som anländer Sverige.

 • Vad är Barentsavtalet?

  Barentsavtalet tecknades 2008 av regeringarna i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Avtalet omfattar gränsöverskridande samarbete på områdena: Förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer i Barentsregionen, där övningar är en viktig del.

 • Vilka aktörer deltar i övningen?

  Från Sveriges del deltar MSB, länsstyrelserna och regionerna i Västerbotten och Norrbotten, ett urval kommuner och räddningstjänster i länen, polisen, tullen, Socialstyrelsen med flera. Från de övriga länderna kommer främst deras sjukvård, polis och räddningstjänst att delta.

   

 • Vad kommer att hända i övningen?

  Under veckan den 23-27 september 2019 kommer Sverige att, utifrån ett scenario som byggts upp i förväg och som liknar förra sommarens händelser med torka, värme och bränder, öva att ta emot internationell hjälp från de övriga länderna. Förutom det kommer också ett flertal olika händelser att byggas upp i Kiruna med omnejd, som de svenska aktörerna tillsammans med sina kolleger från Norge Finland och Ryssland ska hantera. Det handlar till exempel om ras och skred med skadade personer, drunkningstillbud med en stor grupp människor, och bränder.

 • Kommer vi som bor i Kiruna att märka av övningen?

  Ja övningen kommer att märkas på olika sätt. Dels kommer många av övningsdeltagarna och personal ur övningsledningen att bo och röra sig i Kirunas stadskärna så det kommer att synas både människor och fordon från olika internationella aktörer. Dels kommer personal, fordon och utrustning att fördelas till de olika övningsplatserna där det blir mer aktiviteter än vanligt.

  Övningen kommer även att påverka trafiken över bron vid Laxforsen under onsdagen. Bland annat kommer gång- och cykelbron vid Laxforsen att vara avstängd mellan 24 september klockan 9 till och med 25 september klockan 18. Ett av vägbrons körfält kommer att spärras av för att kunna användas som gång- och cykelväg.  Vägbron vid Laxforsen kommer under samma tidsperiod endast att ha ett körfält öppet för biltrafik.

Senast granskad: 26 juni 2019

Till toppen av sidan