Till innehåll på sidan

Barents Rescue

Övningen Barents Rescue utgör ett led i att, inom ramen för Barentsavtalet, utveckla förmågan till gränsöverskridande samverkan vid hantering av naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen.
Foto från Event Week 23–26 september 2019 i Kiruna. 

För en fredlig och stabil utveckling i Barentsregionen

Övningsserien Barents Rescue är en av komponenterna inom ramen för Barentsavtalet, och syftar till att utveckla förmågan att ge och ta emot internationellt stöd vid hantering av naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen.

Inriktningen för övningen har från 2016 skiftat från att fokusera på fältövningar till att utveckla planeringsprocessen där struktur, metod, erfarenhetshantering samt kompetenshöjande inslag och möjlighet till nätverkande mellan olika aktörer i Barentsregionen är centralt.

Genomförandet inkluderar även handlingsplanerna för klimatanpassning och påverkan i Barentsregionen. 

Barents Rescue är ett aktörsgemensamt samarbete för att säkerställa effektiv hantering på skadeplats vid komplex olycka i Barentsregeringen. I detta arbete utgör Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och MSB centrala myndigheter för samordning av räddningstjänst, hälso- och sjukvård samt polis. Utifrån erfarenheter från tidigare övningar finns behov av en ökad delaktighet och ägandeskap i övningen för att uppnå målet om stärkt förmåga till effektiv hantering på skadeplats vid komplexa händelser. Mot bakgrund av det planerade scenariot för övningen 2022 ingår ovanstående myndigheter samt Sjöfartsverket i projektets styrgrupp och projektgrupp för att tillgodose det behovet. Det är fler myndigheter och aktörer som medverkar för att kunna göra övningen möjlig och bygga förmåga såväl, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Barentsavtalet

Barentssamarbetet är till för att stärka fred, stabilitet samt bygga förtroende mellan länderna i regionen. Samarbetet omfattas av de nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland och nordvästra delen av Ryssland. I Barentsavtalet ges möjlighet till att tidigt och utförligt informera och larma vid en nödsituation. Avtalet möjliggör också återkommande gemensamma övningar och utbildningar, med sikte på att förbättra aktörernas förmåga att snabbt och effektivt kunna stödja vid räddningsinsatser.

Film om Barentsavtalet

Kunskapshöjande aktiviteter

Kunskaps- och kompetenshöjande aktiviteter har en viktig roll inför Barents Rescue övningar.

Webbinarium Insats under kalla förhållanden i oländig miljö 

MSB genomförde ett webbinarium Insats under kalla förhållanden i oländig miljö den 14 april 2021. Webbinariet var ett myndighetsgemensamt initiativ av MSB, Försvarsmakten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Sjöfartsverket, Bohus räddningstjänstförbund och Kiruna kommun.

Hela produktionen är textad på YouTube. Textningen aktiveras genom att klicka på knappen “Undertextning/textning” på YouTube.

Till alla 13 avsnitten av webbinariet och filmer på YouTube

Vanliga frågor och svar om Barents Rescue

 

Senast granskad: 13 juni 2019

Till toppen av sidan