Till innehåll på sidan

LIA-handledarinformation

Här kan du ta del av information och dokument som du behöver i din roll som LIA-handledare för våra studerande från skorstensfejarutbildningen.

Aktuellt

LIA-perioder och inlämning för Skorstensfejarutbildningen:

Höstterminen 2022

Grund LIA 1: From vecka 42 t om vecka 45.

Grund LIA 2: From vecka 02 t om vecka 04 2023.

Vårterminen 2023

Grund LIA 1: From vecka 10 t om vecka 13.

Grund LIA 2: From vecka 20 t om vecka 22.

Höstterminen 2023

Grund LIA 1: From vecka 42 t om vecka 45.

Grund LIA 2: From vecka 02 t om vecka 04 2024.

LIA-perioder och inlämning för Skorstensfejarteknikerutbildningen:

SotVid LIA 1: Vecka 45 - 02 (LIA:n består av fyra veckor som fördelas under dessa veckor).

Vårterminen 2023

LIA 2 vecka 13-19 (LIA:n består av tre veckor som fördelas under dessa veckor)

Bekräftelse av påbörjad LIA
Bekräftelse av påbörjad LIA sker den första LIA-dagen via mail till Gr.RG-LIA@msb.se. Se mer information under Dokument och rubriken Instruktion för bekräftelse av påbörjad LIA.

Inlämning av LIA måldokument
Inlämning av LIA måldokument sker senast onsdagen veckan efter avslutad LIA. Se mer information under Dokument och rubriken Instruktion för måldokument för respektive utbildning.

 • Dokument

  Instruktion för bekräftelse av påbörjad LIA

  Vid varje start av en LIA-period ska ett e-postmeddelande skickas till oss för att bekräfta att den studerande kommit till sin LIA-plats. Detta ska ske den första LIA-dagen vid såväl LIA 1 som LIA 2 och gäller för både Grund- och Vidareutbildning.

  Meddelandet skickas till Gr.RG-LIA@msb.se och namnges (i ämnesraden) med den studerandes namn och den LIA-period och kurs som avses.

  Exempel: Kim Andersson LIA 1 Grund alternativt Kim Andersson LIA 1 Vid beroende på om grund- eller vidareutbildning avses.

  I meddelandet berättar ni att den studerande är på plats, alternativt saknas. Om en studerande inte kommit till LIA-platsen är det viktigt att skolan omedelbart underrättas om detta.

  Instruktion för måldokument för Skorstensfejarutbildningen (grundutbildningen)

  Här får du tillgång till de måldokument som ska skickas till skolan vid LIA-periodens slut och instruktioner kring hur måldokumenten ska hanteras.
  Läs mer om instruktion för måldokument för grundutbildningen

  Nedan finns en beskrivning över de olika momenten som förväntas genomföras under LIA:n och tidsåtgång för de olika momenten:

  Måldokument moment under LIA 1 och LIA 2 grundutbildningen

  Nedan finns måldokument för LIA 1 och LIA 2 som ska skickas till skolan vid LIA-periodens slut:

  Måldokument LIA 1Måldokument LIA 2Om en studerande under LIA:n kommer att delta i arbete utanför normal arbetstid, till exempel eftermiddags- eller nattjobb, så ska skolan av försäkringstekniska skäl underrättas om detta innan övertidsarbete sker.

  LIA-studerande som inte är anställda av sotningsföretaget är under LIA:n försäkrade av  Kammarkollegiet. Studerande som gör LIA på sin arbetsplats är försäkrade av arbetsgivaren.

  Instruktion för måldokument för Skorstensfejarteknikerutbildningen (vidareutbildningen)

  Här får du tillgång till de måldokument som ska skickas till skolan vid LIA-periodens slut och instruktioner kring hur måldokumenten ska hanteras.

  Om instruktion för måldokument för vidareutbildningen

  Nedan finns en beskrivning över de olika momenten som förväntas genomföras under LIA:n och tidsåtgång för de olika momenten:

  Måldokument moment under LIA 1 och LIA 2 vidareutbildningen

  Nedan finns måldokument för LIA 1 och LIA 2 som ska skickas till skolan vid LIA-periodens slut:

  Måldokument LIA 1Måldokument LIA 2 Om en studerande under LIA:n kommer att delta i arbete utanför normal arbetstid, till exempel eftermiddags- eller nattjobb, så ska skolan av försäkringstekniska skäl underrättas om detta innan övertidsarbete sker.

  LIA-studerande som inte är anställda av sotningsföretaget är under LIA:n försäkrade av  Kammarkollegiet. Studerande som gör LIA på sin arbetsplats är försäkrade av arbetsgivaren.

  Ersättning i samband med LIA

  Beslut ersättning LIA

Om handledarrollen

Att vara handledare för en studerande från Skorstensfejarutbildningen handlar i första hand om att tillgodose den studerande med möjligheten att uppnå de mål som definierats i LIA-periodens måldokument. Men det handlar även om att ge den studerande sitt första intryck av ett, i de flesta fall, nytt och okänt yrke.

Som LIA-handledare representerar du inte bara företaget där du arbetar utan en hel bransch. Din roll som handledare påverkas även av att LIA:n är en del av skorstensfejar- och skorstensfejartekniker utbildningen och ska harmonisera med exempelvis den värdegrund i vilken MSB förankrar allt sitt arbete. I MSB:s ambition att vara öppen, kompetent och drivande vill MSB tillgodose både studerande och handledare med bästa möjliga stöd och underlag för en framgångsrik LIA.

MSB:s verksamhetsidé och vision

Beskrivning av Skorstensfejarutbildningen, grundutbildningen

För att du ska ha en tydlig bild av var den studerande befinner sig i sin utbildning när du axlar rollen som LIA-handledare så följer här en beskrivning av grundutbildningen till skorstensfejare.

Utbildningen inleds med en introduktion där de studerande bland annat får prova på några praktiska moment från yrket. Det kan handla om allt från uppstigning i skorsten vid en större panncentral till ventilationsarbete eller att kesa kanal. Syftet med denna start är framförallt att ge de studerande utan erfarenhet av yrket, möjlighet att tidigt få prova några praktiska moment. Övningarna innebär även att den studerande snabbt får känna på hur det är att jobba på höjd och befinna sig i trånga utrymmen. Introduktionen är också ett bra tillfälle för de studerande att lära känna varandra, både i klassen och inom de grupper som de vid utbildningens start delas in i.

Grundutbildningen till skorstensfejare består av två kurser om vardera tio studiepoäng:

Kurs 1: Eldstäder, sotning, energi och författning, 10 sp.Kurs 2: Imkanaler, rengöring, administration, miljö och energi, 10 sp.Detta var en enkel beskrivning av vår grundutbildning till skorstensfejare. Vi hoppas att den givit er lite ”kött på benen” inför er roll som LIA-handledare och att den också givit en tydlig bild av hur viktigt ert arbete som handledare är för de studerandes utveckling och lärande. Många av våra studerande står inför ett nytt yrke genom denna utbildning. Vår förhoppning är att vi och ni gemensamt ger dem goda förutsättningar att efter genomförd grundutbildning känna att de är redo att fortsätta utvecklas inom yrket som skorstensfejare.


Beskrivning av Skorstensfejarteknikerutbildningen, vidareutbildningen

För att få en tydlig bild av var den studerande befinner sig i sin utbildning när du går in i rollen som LIA-handledare så följer här en beskrivning av vidareutbildningen till skorstensfejartekniker.

Vidareutbildningen börjar med repetition från grundutbildningen blandat med diskussioner om de samlade erfarenheter som finns i kursen beträffande olika typer av besiktnings-och undersökningsarbeten. Vissa studerande har i princip aldrig deltagit vid någon sådan typ av arbete, medan andra kan ha flerårig vana av detsamma. Det är är viktigt att sprida den redan medhavda erfarenheten i kursen.

Vidareutbildningen till skorstensfejartekniker består av två kurser om vardera 10 studiepoäng:

Kurs 1: Byggnation och besiktningar, 10 sp.Kurs 2: Brandskydd, miljö och energi, 10 sp.Detta var en enkel beskrivning av vidareutbildningen till skorstensfejartekniker. Vår förhoppning är att detta skapar en klarare bild av var de studerande befinner sig i utbildningen när LIA-perioderna tar vid. Syftet är att underlätta för er LIA-handledare att veta var ni har möjlighet att låta de studerande ta del av era erfarenheter.

 

Senast granskad: 15 september 2022

Till toppen av sidan