Till innehåll på sidan

Läkarundersökning

Här hittar ni information om att bedömas som "fullt frisk" vid den obligatoriska läkarundersökningen för dem som antagits till Utbildning i skydd mot olyckor. Informationen gäller också för de som antagits till Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer och som tänkt rök- och kemdyka under utbildningen.

Information om hälsokrav för rök- och kemdykning

För att vara behörig till utbildning i Skydd mot olyckor krävs att du är ”fullt frisk” enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Medicinska kontroller i arbetslivet; AFS 2019:3 samt Rök- och kemdykning AFS 2007:7). Kravet ställs för att du ska kunna klara de övningsmoment under utbildningen som innehåller rök- och kemdykning. Rök- och kemdykning innebär arbete i tät rök, med eventuella farliga luftföroreningar. Det är fysiskt krävande och utförs under extrema förhållanden med psykisk press. Du ska också kunna "arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer” (AFS 2007:7).

Kravet på att du ska vara fullt frisk innebär i detta sammanhang att du ska vara fri från hälsotillstånd som försvårar möjligheten att klara rök- och kemdykning. Exempel på sådana hälsotillstånd är:

  • Hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Svårare led- och skelettsjukdomar.
  • Sjukdomar som kräver regelbunden medicinering och/eller dygnsrytm som en del av behandlingen.
  • Sjukdomar med risk för plötslig medvetanderubbning (t.ex. insulinbehandlad diabetes, epilepsi).
  • Lungsjukdomar, behandlad astma och vissa typer av allergiska besvär.
  • Psykiskt funktionshinder (t ex ADHD, Autism, Aspergers eller Tourettes syndrom, vid tveksamhet om diagnos satts enligt nu gällande kriterier krävs specialistutlåtande från pediatriker/psykiater/psykolog som är specialiserad på bedömning av ADHD. I detta intyg måste framgå att tidigare ställd diagnos var felaktig)

Du får inte ha nedsatt syn eller hörsel, annat än i lindrig omfattning. När det gäller syn måste du klara de krav som är ställt för C-körkort. Det finns inget krav på färgseende. Dessutom måste du ha god rörelseförmåga, muskelkraft och kondition.

Alla som antas till utbildningen kallas till läkarundersökning och arbets-EKG (kontroll av hjärtverksamheten vid fysisk ansträngning) för att säkerställa att de uppfyller hälsokraven ovan. Det är därför viktigt att du redan i samband med anmälan funderar över om du kan komma att bedömas som fullt frisk vid en eventuell läkarundersökning.

Tänker du dig att söka ett framtida arbete som brandman så kommer det att ställas liknande hälsokrav på dig.

Så får du mer information

Har du frågor om den medicinska prövningen? Kontakta MSB:

utbildning@msb.se 

Senast granskad: 11 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan