Till innehåll på sidan

För kommunal räddningstjänst

MSB samlar information till kommunal räddningstjänst när det gäller det nya coronaviruset på en webbsida som ständigt uppdateras.

Här finns information om bl a sotning och brandskyddskontroll under särskilda förhållanden, skyddsutrustning för räddningstjänstpersonal, andningsskydd, skyddsmask 90, barnomsorg för räddningstjänstpersonal vid beslut om stängning av förskolor och fritidshem med mer.

MSB börjar med närundervisning från 4 maj 2020

MSB följer rekommendationer från ansvariga myndigheter och utifrån det börjar med kompletterande närundervisning från 4 maj 2020.

Grunden för MSB:s bedömning är att Skolverket i dialog med Folkhälsomyndigheten bedömt att viss närundervisning kan bedrivas. 

MSB övergick till distansundervisning 18 mars med anledning av rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. MSB har sedan dess bedrivit ett intensivt arbete för att lägga om undervisning till distans i de utbildningar där undervisningen inte sedan tidigare bedrivits på distans.
 
För att MSBs närundervisning ska vara säker ur smittskyddshänsyn arbetar myndigheten nu med att ta fram nya och förstärkta hygienrutiner som kommer att användas vid genomförandet av närundervisningen. Närundervisningen kommer så långt möjligt genomföras utomhus, för att ytterligare begränsa smittspridningsrisken.

Den utbildning som MSB bedriver för kommunal räddningstjänst är samhällsviktig och av betydelse för både beredskap och för folkhälsan. Exempel på dessa utbildningar är den två-åriga eftergymnasiala utbildningen Skydd mot olyckor, Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, dvs utbildning för deltidsbrandmän, och utbildningar för att vara räddningsledare vid insatser.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Frågor och svar med anledning av Covid-19

Kontakt vid utbildningsfrågor

Senast granskad: 17 april 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan