Till innehåll på sidan

För kommunal räddningstjänst

MSB samlar information till kommunal räddningstjänst när det gäller det nya coronaviruset på en webbsida som ständigt uppdateras.

Information om MSB:s utbildningar med anledning av covid-19

Inför höstens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-situationen. Det innebär att distansupplägg kommer att väljas i första hand. För de moment som inte går att genomföra på distans kommer utbildningsmomenten ske på plats. För dessa situationer finns särskilt framtagna hygienrutiner som gör det möjligt för studerande, kursdeltagare och MSB-anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Den utbildning som MSB bedriver för samhällets aktörer inom kommunal räddningstjänst och krisberedskap är samhällsviktig och av betydelse för beredskap. Exempel på dessa utbildningar är den två-åriga eftergymnasiala Utbildning i skydd mot olyckor, Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, dvs utbildning för deltidsbrandmän, och utbildningar för att vara räddningsledare vid insatser.

Alla studerande och kursdeltagare har fått eller kommer att få mer detaljerad information via epost i samband med antagningsbesked. Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Här hittar ni områdesspecifik information om hur MSB hanterar utbildningar med anledning av covid -19.

Alla studerande och kursdeltagare har fått eller kommer att få mer detaljerad information via epost i samband med antagningsbesked. Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Grundutbildningar

 • Skorstensfejarutbildning

  Utbildningen genomförs på distans med närträffar på plats i Rosersberg. För närträffar finns särskilt framtagna hygienrutiner framtagna som gör det möjligt för studerande och MSB-anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Skydd mot olyckor (SMO) platsbunden

  Höstterminen 2020:

  Revinge
  Undervisning för SMO VT 19 D, SMO HT 19 D, SMO VT 20 D samt SMO HT 20 D kommer genomföras enligt planerat upplägg, dvs med distansundervisning och närträffar på skolan. För de platsbundna klasserna, SMO VT 19, SMO HT 19, SMO VT 20 samt SMO HT 20, kommer en stor del att undervisningen ske med distansundervisning. De praktiska momenten kommer genomföras på skolan enligt sedvanligt upplägg.

  Detta upplägg kommer gälla under hela höstterminen och genomförs med riskreducerande åtgärder styrda av framtagna hygienregler. Om omständigheterna så tillåter planeras återupptagande av platsbunden undervisning fr.o.m. vårterminen 2021.

  Sandö
  Undervisningen för alla studerande på SMO genomförs med distansupplägg. Undantaget är den platsbundna klassen SMO HT 19 där undervisningen genomförs platsbundet under veckorna 36 – 40.
  För övriga klasser genomförs undervisningen på distans, förutom platsförlagd närundervisning omfattande 6 veckor för SMO VT 20 och SMO VT 20 D, 2 veckor för SMO HT 19 D1 och SMO HT 19 D2 samt 5 veckor för SMO VT 19 och SMO VT 19 D. Separat information vilka veckor varje klass har närundervisning meddelas från respektive skola. För termin 1, SMO HT 20 respektive SMO HT 20 D genomförs undervisningen med distansupplägg.

  Distansbaserat upplägg av undervisningen gäller för hela höstterminen 2020 och genomförs under riskreducerande åtgärder i form av framtagna hygienregler. Om omständigheterna så tillåter planeras återupptagande av platsbunden undervisning fr.o.m. vårterminen 2021.

  Till terminsstarten våren 2021 kommer följande alternativ att kunna sökas:

  • Revinge platsbunden
  • Revinge distans
  • Sandö distans

  Sandös platsbundna alternativ utgår våren 2021.

  Revinge

  SMO VT 21 distans: Undervisning kommer genomföras enligt planerat upplägg, dvs med distansundervisning och närträffar på skolan.

  SMO VT 21 platsbunden: Under rådande omständigheter (Covid-19) kommer den platsbundna utbildningen till stor del genomföra teoriundervisning via distansverktyg (ZOOM). Dock kommer praktiska moment löpande genomföras på skolan under hela terminen. Om omständigheterna så tillåter planeras återupptagande av all undervisning på plats i Revinge.

  Sandö

  Sandös platsbundna alternativ utgår våren 2021. Alla klasser som startar utbildningen vårterminen 2021 genomför hela utbildningen på distans vilket innebär distansundervisning med närträffar på skolan.

 • Skydd mot olyckor (SMO) distans

  Höstterminen 2020:

  Revinge
  Undervisning för SMO VT 19 D, SMO HT 19 D, SMO VT 20 D samt SMO HT 20 D kommer genomföras enligt planerat upplägg, dvs med distansundervisning och närträffar på skolan. För de platsbundna klasserna, SMO VT 19, SMO HT 19, SMO VT 20 samt SMO HT 20, kommer en stor del att undervisningen ske med distansundervisning. De praktiska momenten kommer genomföras på skolan enligt sedvanligt upplägg.

  Detta upplägg kommer gälla under hela höstterminen och genomförs med riskreducerande åtgärder styrda av framtagna hygienregler. Om omständigheterna så tillåter planeras återupptagande av platsbunden undervisning fr.o.m. vårterminen 2021.

  Sandö
  Undervisningen för alla studerande på SMO genomförs med distansupplägg. Undantaget är den platsbundna klassen SMO HT 19 där undervisningen genomförs platsbundet under veckorna 36 – 40.
  För övriga klasser genomförs undervisningen på distans, förutom platsförlagd närundervisning omfattande 6 veckor för SMO VT 20 och SMO VT 20 D, 2 veckor för SMO HT 19 D1 och SMO HT 19 D2 samt 5 veckor för SMO VT 19 och SMO VT 19 D. Separat information vilka veckor varje klass har närundervisning meddelas från respektive skola. För termin 1, SMO HT 20 respektive SMO HT 20 D genomförs undervisningen med distansupplägg.

  Distansbaserat upplägg av undervisningen gäller för hela höstterminen 2020 och genomförs under riskreducerande åtgärder i form av framtagna hygienregler. Om omständigheterna så tillåter planeras återupptagande av platsbunden undervisning fr.o.m. vårterminen 2021.

  Till terminsstarten våren 2021 kommer följande alternativ att kunna sökas:

  • Revinge platsbunden
  • Revinge distans
  • Sandö distans

  Sandös platsbundna alternativ utgår våren 2021.

  Revinge

  SMO VT 21 distans: Undervisning kommer genomföras enligt planerat upplägg, dvs med distansundervisning och närträffar på skolan.

  SMO VT 21 platsbunden: Under rådande omständigheter (Covid-19) kommer den platsbundna utbildningen till stor del genomföra teoriundervisning via distansverktyg (ZOOM). Dock kommer praktiska moment löpande genomföras på skolan under hela terminen. Om omständigheterna så tillåter planeras återupptagande av all undervisning på plats i Revinge.

  Sandö

  Sandös platsbundna alternativ utgår våren 2021. Alla klasser som startar utbildningen vårterminen 2021 genomför hela utbildningen på distans vilket innebär distansundervisning med närträffar på skolan.

 • Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) - kurs 1

  Inför höstens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-situationen. Det innebär att distansupplägg kommer att väljas i första hand. För de moment som inte går att genomföra på distans kommer utbildningsmomenten ske på plats (distans 7 dagar + närträff 3 dagar). För dessa situationer finns särskilt framtagna hygienrutiner som gör det möjligt för studerande, kursdeltagare och MSB-anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Information om kursupplägg skickas ut till studerande via e-post. Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

  MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Vidareutbildningar

 • Skorstensfejartekniker

  Höstterminen 2020:

  Utbildningen genomförs på distans vecka 35-43 och vecka 44 (tors-fre) med närträff på plats i Rosersberg vecka 44 (mån-ons). För närträffen finns särskilt framtagna hygienrutiner framtagna som gör det möjligt för studerande och MSB-anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  LIA 1 vecka 45-52 (LIA:n består av fyra veckor som fördelas under dessa veckor).

  Vårterminen 2021:

  Vi återkommer om termin 2, vårterminen 2021, när vi vet läget med anledning av covid-19.

 • Räddningsledare A

  På grund av rådande situation med COVID -19 ställs samtliga höstens vidareutbildningar om till distans. De kurser som var planerade att vara platsbundna på Revinge och Sandö har planerats om och fått nya kurstider och närträffsdatum.

  Observera att om situationen med COVID -19 på något sätt förändras kan kurserna komma att ändras ytterligare.

 • Räddningsledning B

  På grund av rådande situation med COVID -19 ställs samtliga höstens vidareutbildningar om till distans. De kurser som var planerade att vara platsbundna på Revinge och Sandö har planerats om och fått nya kurstider och närträffsdatum.

  Observera att om situationen med COVID -19 på något sätt förändras kan kurserna komma att ändras ytterligare.

 • Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A

  På grund av rådande situation med COVID -19 ställs samtliga höstens vidareutbildningar om till distans. De kurser som var planerade att vara platsbundna på Revinge och Sandö har planerats om och fått nya kurstider och närträffsdatum.

  Observera att om situationen med COVID -19 på något sätt förändras kan kurserna komma att ändras ytterligare.

 • Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet B

  På grund av rådande situation med COVID -19 ställs samtliga höstens vidareutbildningar om till distans. De kurser som var planerade att vara platsbundna på Revinge och Sandö har planerats om och fått nya kurstider och närträffsdatum.

  Observera att om situationen med COVID -19 på något sätt förändras kan kurserna komma att ändras ytterligare.

Övriga kurser

 • Övriga kurser

  Inför höstens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-situationen. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans. För de kurser som inte går att ställa om till distansutbildning så kan kursen komma att ställas in eller flyttas fram.

  Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

  MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

  Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

  Här kan du söka bland MSB:s alla utbildningar

Kontakt vid utbildningsfrågor:

utbildning@msb.se

Vanliga frågor och svar

Generella frågor och svar med anledning av Covid-19

Frågor och svar om SMO och Skorstensfejare med anledning av COVID-19

Frågor och svar om Grib med anledning av COVID-19

Kontakt vid utbildningsfrågor

 

Senast granskad: 2 april 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan