Till innehåll på sidan

WIS – grundutbildning

För dig som är intresserad av att lära dig grunderna i WIS.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till aktörer i WIS. För att gå utbildningen behöver du ett konto i WIS (användarnamn och lösenord/kod).

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri och inkluderar lunch och fika. Deltagarna bokar och bekostar eventuella resor och boende själva.

Kontakt

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om WIS (webbaserat informationssystem) och de olika funktioner som finns i WIS.

Fokus ligger på att lära sig de funktioner som alla användare av WIS behöver kunna, till exempel att hitta i systemet och rapportera för sin aktör. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel att dela information med andra aktörer samt att omvärldsbevaka.

Efter utbildningen kan du själv med hjälp av materialet utbilda vidare i din egen organisation eller ditt område.

För dig som är mer intresserad av en fördjupning i redaktörs- och administratörsrollen hänvisar vi till utbildningen ”WIS Fördjupning för redaktörer och aktörsadministratörer”.

Under WIS – grundutbildning kommer vi bland annat gå igenom:

Söka, bevaka och följa – Genom exempel visa användningsområden för att söka upp ytor där man känner till innehållet, låta systemet bevaka eventuella nya ytor inom ämnen/områden som intresserar användaren samt hur man följer och får meddelanden om information som läggs till i WIS.

Vara aktiv i en samhällsstörning – Genom att visa hur lägesrapportering i WIS är uppbyggd visas olika funktioner, både översiktligt och i detalj. Genomgång av formuläret som fylls i för att presentera varje aktörs läge, samt hur man tillför kartbaserad information. Som komplement till lägesrapportering används också begäran för att samla in information från andra aktörer.

Samverkansytor – Genom exempel på samverkansytor visa på hur vardagsanvändning av WIS leder till en bättre förmåga att använda informationsdelning under samhällsstörning.

Arbeta internt – Genom exempel visa på hur man kan använda WIS inom den egna organisationen för att dela information och tipsa egna användare om sidor som är lämpliga att följa.

Grundläggande ansvar och möjligheter för redaktör och administratör – Redaktörs- och administratörsrollen i WIS är viktig, både gällande ansvar och möjligheter. De viktigaste funktionerna introduceras övergripande, men utbildningen innehåller ingen djupdykning kring detta.

Utbildningstillfällen

Just nu finns inga planerade datum.

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information. Varje aktör äger sin egen information och väljer själv vilka man vill dela den med.

WIS − webbaserat informationssystem

Senast granskad: 17 februari 2022

Till toppen av sidan