Till innehåll på sidan

Utbildningsdag om krigsorganisation och krigsplacering

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 1 oktober 2020
Ort: Stockholm
Antal platser: 44
Längd: 1 dagar
Kommuner och regioner ska senast under 2020 ha påbörjat arbetet med krigsorganisation och krigsplacering. MSB publicerade under 2019 vägledningar för kommuners och regioners arbete.

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen genomgick också under hösten 2019 en tvådagarsutbildning för att stödja kommunerna och regionerna i deras arbete. MSB erbjuder nu ytterligare ett utbildningstillfälle i november 2020 för att stödja länsstyrelserna och Socialstyrelsen så att de i sin tur kan stödja kommuner respektive regioner i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig till de personer på länsstyrelserna respektive Socialstyrelsen som arbetar med eller kan komma att arbeta med att stödja regioner och kommuner i deras arbete med krigsorganisation och krigsplaceringar.
 
Max två deltagare per organisation. Detta bör samordnas inom respektive organisation innan anmälan.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men för att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt rekommenderas deltagaren ha tagit del av information på msb.se inklusive vägledningar och frågor och svar här:
Vägledning för kommuner

Vägledning för regioner

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri och inkluderar lunch och fika. Deltagarna står själva för kostnader för resor och boende.

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas kunskap om metod för kommuners och regioners arbete med krigsorganisation och krigsplacering, för att utifrån sitt uppdrag därefter kunna stödja kommunerna och regionerna i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering. Utbildningen syftar vidare till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Program i stort

 • Aktuellt sedan lanseringen av vägledningarna
 • Ny överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och dess innebörd på regional och lokal nivå
 • Disponibilitetskontroll och registrering av  krigsplaceringar (Rekryteringsmyndigheten)
 • Totalförsvarsjuridik
 • Exempel från en kommun
 • Exempel från en region

Föredragningar kommer att varvas med gruppdiskussioner och frågestunder. Vid anmälan till kursen finns möjlighet att anmäla frågor och diskussionsämnen till utbildningsdagen. Innehållet kommer att formas utifrån dessa förslag. 
 
Vid frågor: krigsplacering@msb.se

Bakgrund

Arbetet med att ta fram en krigsorganisation utgör en grund för beredskapsplanering och ger förutsättningar för att planera för vilka delar av verksamheten som ska bedrivas vid höjd beredskap och hur verksamheten behöver anpassas för att fungera under särskilda förutsättningar.

I de överenskommelser som slutits mellan stat och kommun, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner, beskrivs bland annat att MSB tillsammans med företrädare för länsstyrelserna, kommunerna och regionerna ska ta fram vägledningar för krigsorganisation och krigsplacering.

Det framgår även att Länsstyrelsen bör genomföra utbildning i metod i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering, samt stödja kommunerna i planeringen. Dessutom bör Länsstyrelsen med stöd av Socialstyrelsen genomföra utbildning i metod i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering, samt stödja regionerna i planeringen.

Mot denna bakgrund erbjuder MSB föreliggande utbildning som fokuserar på hur metodstödet kan användas av länsstyrelserna i deras stödjande roll.

Kursanmälan

Kursanmälan öppnar 20 augusti 2020.

 • Anmälan görs via vår webbplats.
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats.
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 25 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan