Till innehåll på sidan

Rakel - Utbildningsdag för regioner i kommunikationssystemet Rakel

Utbildningsdagen syftar till att stödja regionernas arbete med att stärka kompetensen i att kommunicera robust och säkert inom den egna organisationen.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig till dig som har ansvar att utbilda de så kallade sällananvändarna av kommunikationssystemet Rakel inom din region. 

Ansvaret för att upprätthålla sällananvändarnas kompetens kan innehas av sambandsansvariga i vissa regioner, men ansvaret kan även finnas i andra roller och funktioner. Utbildningsdagen vänder sig även till dig som är samordnare för säkerhet och krisberedskap, med tanke på att du är högst involverad i exempelvis regionens utbildnings- och övningsplanering.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kostnad

Utbildningsdagen är avgiftsfri och inkluderar lunch och fika. Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

MSB följer generellt Folkhälsomyndighetens rekommendationer i hela landet och de regionala råden specifikt och kan vid en förändrad situation behöva ompröva bedömningen.
Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.
Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om utbildningen

Utbildningsdagen har en form av train the trainers-upplägg, för att förbereda och stödja de personer som i sin tur ska ansvara för att upprätthålla kompetensen hos sällananvändarna, exempelvis genom utbildningsaktiviteter. 

Utbildningen genomförs under en heldag och kommer att innehålla föreläsning, diskussioner samt nätverkande utifrån följande programpunkter:

  • Hur bör man utbilda sällananvändarna inom organisationen?
  • Vad måste varje organisation kunna?
  • När inget annat fungerar - exempel från verkligheten.
  • Hur ska organisationen bevara och underhålla kunskapen?

Program för Utbildningsdag i Rakel - hur stärker vi kompetensen inom organisationen?

Bakgrund

MSB har i samverkan med Socialstyrelsen samt med representanter från ett antal regioner tagit fram en utbildningsdag kopplat mot Rakel och andra tekniska system som MSB ansvarar för. Konceptet tar sin utgångspunkt i Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2018-2020 som slutits mellan MSB och SKR och syftar till att stödja regionernas arbete med att stärka kompetensen i att kommunicera robust och säkert inom den egna organisationen.

Rakel (RadioKommunikation för Effektiv Ledning) är ett digitalt radiokommunikationssystem. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel. 

Senast granskad: 23 augusti 2019

Till toppen av sidan