Till innehåll på sidan

Räddningsledning B

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Sen anmälan
Antal platser:
Längd: 45 dagar
Sista anmälningsdag: 22 september 2020
Ort: Revinge distans
Antal platser: 24
Längd: 45 dagar
Sista anmälningsdag: 22 september 2020
Ort: Revinge
Antal platser: 24
Längd: 45 dagar
Kursen ger dig fördjupade kunskaper i rollen som räddningsledare alternativt arbetsledare för att kunna förbereda och leda arbetet i samband med komplexa och större räddningsinsatser både på skadeplats och i bakre ledningsfunktion/stab.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom Räddningsledning B. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

 1. anställning inom kommunens organisation för räddningstjänst.
 2. a. genomgått kurs A för Räddningsledare med betyget godkänd,
  eller
  b. genomgått utbildning motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri men deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

På grund av rådande situation med COVID -19 ställs samtliga höstens vidareutbildningar om till distans. De kurser som var planerade att vara platsbundna på Revinge och Sandö har planerats om och fått nya kurstider och närträffsdatum.

Observera att om situationen med COVID -19 på något sätt förändras kan kurserna komma att ändras ytterligare.

Kursen blandar teoretiska och praktiska lektioner både enskilt, i grupp och i helklassforum. En viktig del i vårt utbildningskoncept är att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursen genomförs både som platsbunden men även på distans. Se ovan för aktuella utbildningstillfällen i Revinge som platsbunden eller på distans.

Första och sista anmälningsdag

Första anmälningsdag är 15 augusti respektive 15 februari. Sista anmälningsdag är 15 september respektive 15 mars (under förutsättning att dessa inte inträffar under en helg då sista anmälningsdag flyttas till närmast efterkommande vardag).

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Frågor och svar om MSB:s vidareutbildingar på distans

Till frågor och svar om MSB:s vidareutbildingar på distans

Kurskatalog vidareutbildningar våren 2021 

Kursplan Räddningsledning B

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan